Jubileum 2015

Kulturrådet 50 år 1965 - 2015

Bibliotekstafett

1982: Vinterhauk og ildvannet av Stig Holmås

Bente Bing Kleiva har hantet frem Stig Holmås' Vinterhauk og ildvannet fra 1982.

Bente Bing Kleiva har hantet frem Stig Holmås' Vinterhauk og ildvannet fra 1982.

Bente Bing Kleiva fra Meland bibliotek tar oss med til 80-tallet og et forfatterbesøk som har satt spor.

Tittel: Vinterhauk og ildvannet

Forfatter: Stig Holmås

Forlag: Samlaget /Sirius bøkene

Årstall: 1982

Bibliotek: Meland bibliotek

Bibliotekar: Bente Bing Kleiva

Utfordrer: Bente Dammen, Osterøy bibliotek

 

Indianerbøker og klassebesøk. Det er stor aktivitet på biblioteket for Stig Holmås skal på klassebesøk og jeg skal kjøre ham ut til skolen. Det er vår, fint vær og jeg gleder meg. Klassen sitter som tente lys når Stig forteller om prosessen å skrive. Han leser litt fra boka og vi er plutselig i teltet på plassen der Vinterhauk bor. Så bryter han av, trekker det imaginære papiret ut av den usynlige skrivemaskinen og sier: dette ble ikke helt bra. Så setter han et nytt ark inn i skrivemaskinen (med alle tilhørende lyder) og så «skriver» han en ny beynnelse. 

Jeg og elevene aner at å lage en fortelling er mye arbeid. Du må tenke, skrive, kjenne på ordene, skrive på nytt, tenke, lese høyt, forkaste, tenke, skrive helt til ordene er der og vi som lesere er fanget inn i Vinterhauk sin verden og lever med ham og bestevennen Gule Fjær når de skal lure «Hårmunn» og hjelperen hans. 

De nye indianerbøkene fikk raskt en stor leserkrets, de er annerledes fordi personene trer tydeligere fram både på godt og vondt.  Det er  mye handling og spenningen mellom indianernes tradisjonelle levemåte og  innflytterne fra Europa kommer tydelig fram. Ventelistene på Holmås sine indianerbøker var uendelig lang, slik er det ikke lenger, men minnet om en vakker vårdag med intenst lyttende elever, den sitter i.

 


blog comments powered by Disqus