Årskonferanser

Årskonferansen 2014

Aktuelt

Bare Egil i et finansperspektiv

Bare Egil Band kommer på Kulturrådets årskonferanse i Lillestrøm. Foto: Duplex Records

Bare Egil Band kommer på Kulturrådets årskonferanse i Lillestrøm. Foto: Duplex Records

Egil Hegerberg kommer til Kulturrådets årskonferanse 22. oktober i Lillestrøm. Han sier ja takk, begge deler til privat og offentlig finansiering av kunst og kultur.

Bare Egil Band består av artist og musiker Egil Hegerberg. I høst reiser han rundt omkring i landet på turné med sitt nye album «Norge på kryss og tvers volum 3», fra Tromsø i nord, Bergen i vest, Sarpsborg i øst og til Kristiansand i sør. 22. oktober drar han igjen ut på tur – til Lillestrøm for å være med på Kulturrådets årskonferanse. Årets konferanse handler om finansiering av kunst og kultur.

Vi spurte Hegerberg om han kunne se på sitt kunstnerliv i et økonomisk perspektiv. Han sa blant annet at han ikke vil si at han har tatt en høy økonomisk risiko for å få leve som artist og musiker.

– Jeg har alltid vært veldig privilegert ved at jeg som soloartist har hatt anledning til å ta relativt godt betalte oppdrag, så selv om inntekten er svært variabel, har jeg klart meg bra, sier han.

Der går grensen

Men det går en grense for hva slags finansiering han godtar. Han tar ikke i mot penger som er tjent på voldtekt, store skogbranner og organisert massemord.
– Kall det gjerne et etisk valg, utdyper Hegerberg.

Men igjen: Skapelsen av det kunstneriske verket skjer uavhengig av hvem som finansierer det. Det avgjørende for ham er at det er innenfor hans kunstneriske verden.

– Finansieringskilden må ikke medføre noen endring i kunsten på en måte som jeg ikke selv står inne for, påpeker han.

Endret syn

– Hva mener du om privat og offentlig finansiering av kunst og kultur?
– Jeg liker begge deler.

Har dette synet på privat og offentlig finansiering av kunst og kultur endret seg i løpet av alle disse årene han har vært artist og musiker.

– Jeg syntes opprinnelig at kunsten og kulturen burde klare seg selv og være selvfinansierende, men etter at jeg begynte å få støtte selv, har jeg skiftet fullstendig mening. Nå synes jeg offentlig støtte er helt genialt, sier Egil Hegerberg.

Mer informasjon om Kulturrådets årskonferanse

Her kan du lese mer om Kulturrådets årskonferanse 22. oktober i Lillestrøm Kultursenter:

Bakgrunnen for valget av årets tema

Programmet

 


Bakgrunnsbilde: Jan Christensen, utsnitt av Relativ verdi (2007), 200 x 400 cm. Med tillatelse fra Gerhardsen Gerner, Oslo/Berlin

blog comments powered by Disqus