Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

Begreper om barn og kunst

Utsnitt av forsideillustrasjonen

I samarbeid med Kulturrådets FoU-seksjon har Kunstløftet gitt ut artikkelsamlingen Begreper om barn og kunst.

Denne artikkelsamlingen løfter frem noen begreper som står sentralt i den offentlige samtalen om kunst for barn og unge: publikum, deltakelse, verkforståelse, læring og arena.
 
De siste ti årene har kunst for barn og unge i økende grad blitt et eget kulturpolitisk satsingsområde. I dag er den norske kulturelle infrastrukturen for barn og unge ledende i internasjonal sammenheng.
 
Flere faktorer har vært viktige i denne utviklingen, blant annet opplæringsmulighetene i de kommunale kulturskolene og tilbudene gjennom Den kulturelle skolesekken. I dette nye kulturpolitiske landskapet ser vi en dreining i oppmerksomhet fra organisatoriske rammer mot et fokus på innhold og kvalitet.
 
Kunstløftet har tatt initiativet til utgivelsen, og Ida Habbestad, Anette Therese Pettersen og Sigrid Røyseng har vært redaktører.

De andre bidragsyterne er Susanne Christensen, Gunnar Danbolt, Arild Danielsen, Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Katrine Heggstad og Elin Høyland.
 
Lansering: 29. april 2014
Forlag: Fagbokforlaget
Utgivelsesår: 2014

blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>