Jubileum 2015

Kulturrådet 50 år 1965 - 2015

Min tid i rådet

Bentein Baardson

Bentein Baardson satt i rådet fra 2005-2009, de siste 2,5 årene som rådsleder, Foto: Kulturrådet.

Bentein Baardson satt i rådet fra 2005-2009, de siste 2,5 årene som rådsleder, Foto: Kulturrådet.

Tiden som leder i Kulturrådet var både fylt av glede og fortvilelse, synes Bentein Baardson. Ikke minst var det spennende å lede rådet i en overgangsperiode.

I jubileumsåret vil vi intervjue flere av Kulturrådets medlemmer siden det første rådet ble utnevnt i 1965. Tidligere medlemmer som er blitt intervjuet er Torbjørn Rodahl, Audgunn Oltedal, Edel Hætta Eriksen, Åse Enerstvedt, Oddvar S. Kvam, Ragnar Hovland, Kirsten Bråten Berg, Khalid Salimi, Tove Karoline Knutsen og Knut Haavik. Denne gangen er det Bentein Baardson sin tur.

Les tidligere intervjuer.

Navn: Bentein Baardson (født 6. november 1953)

Rådsmedlem: 2005-2011 (leder 2009-2011)

Hjemsted: Oslo

Biografi: Skuespiller og regissør. Baardson har vært teatersjef og kunstnerisk leder ved Rogaland Teater, Agder Teater, Den Nationale Scene og Teater Ibsen. I 1994 var han kunstnerisk ansvarlig for åpnings- og avslutningsseremoniene for OL på Lillehammer. Fra 2010 har han vært administrerende direktør for Kilden teater- og konserhus i Kristiansand. I 2000 ble Baardson utnevnt til ridder av St. Olavs Orden, og åtte år senere ble han forfremmet til kommandør med stjerne for sin innsats for norsk kulturliv. Baardson er også ridder av den franske Ordenen for kunst og litteratur.

1. Hvilken betydning mener du Kulturrådet har for kunst- og kulturlivet i Norge?

- Kulturrådet har avgjørende betydning fordi rådets oppnevnte medlemmer har den kompetansen som må til for å foreta de ulike valg for tildelinger på et kunstfaglig grunnlag. Like viktig er det at Kulturrådet i 50 år har vært pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, at rådet har drevet kontinuerlig utviklingsarbeid og er en faglig rådgiver for staten i viktige og sentrale kulturspørsmål. Ved et sentralt råd, med medlemmer oppnevnt for avgrensede perioder, har man sikret at rådet ikke festner seg i ett bestemt kunstsyn. At oppnevningen også tar hensyn til kjønn, geografi og mangfold, er parametere som sikrer dynamikken i rådet.

2. Er det noe spesielt du husker fra tiden som rådsmedlem?

- Jeg ser tilbake på mine sju år som rådsmedlem med glede, men også med fortvilelse fordi enkelte prosjekter som jeg hadde stor tro på ikke ble realisert – kanskje fordi jeg ikke klarte å argumentere godt nok og overbevise flertallet i fagutvalgene eller rådet. Det er utfordrende å sitte i rådet, valgene er vanskelige – og arbeidsmengden er stor og tidkrevende, men til gjengjeld får man et godt og solid innblikk i norsk kunstliv. Og jeg opplevde en intens glede når viktige prosjekter ble realisert.

3. Hva synes du var de største utfordringene for Kulturrådet på den tiden?

- Det var spennende å lede Kulturrådet i en overgangsperiode, da kulturminister Giske besluttet at flertallet av rådsmedlemmene skulle være aktive kunstnere og ikke kulturbyråkrater eller tidligere politikere. Av forståelige grunner ble diskusjonene annerledes i det nyoppnevnte rådet enn i det tidligere. Antall rådsmedlemmer ble redusert, noe som kanskje gjorde fremdriften enklere eller mindre vidløftig, og fagutvalgene fikk større myndighet og rammeansvar – noe jeg tror var både riktig og viktig. Det var en stor utfordring, og en lang prosess, å få på plass en ny administrerende direktør. Men alle var glade da Anne Aasheim ble ansatt!

Rådsmedlemmer 2005-2008 (og prolongert til juli 2009)

(oppnevnt ved Kgl resolusjon):

 • Vigdis Moe Skarstein, leder
 • Ivar Roger Hansen, museumsdirektør, Alstadhaug
 • Ottar Grepstad, direktør, Volda
 • Bentein Baardson, teaterinstruktør, Oslo
 • Per Kvist, dekan,Tromsø
 • Nazneen Khan-Østrem, høgskolelektor, Oslo
 • Bergljót Jónsdóttir, konsulent, Bergen (tom apr07)
 • Marit Moum Aune, teaterinstruktør, Oslo (fom juni 07)

(oppnevnt av Stortinget):

 • Aina Holst, geograf, Trondheim
 • Knut Haavik, ansvarlig utgiver, Oslo
 • Theo Korizinsky, førsteamanuensis, Oslo

(oppnevnt etter forslag fra Kommunenes Sentralforbund):

 • Aud Folkestad, rektor, Stranda
 • Liv Sandven, rektor, Trondheim

Rådsmedlemmer 2009

(oppnevnt ved Kgl resolusjon):

 • Bentein Baardson, leder
 • Asta Busingye Lydersen, artist, nestleder
 • Aslaug Juliussen, tekstilkunstner, Karasjok
 • Vegar Snøfugl, daglig leder, Trondheim
 • Arnfinn Bjerkestrand, musiker, Oslo
 • Ivar Roger Hansen, museumsdirektør, Alstadhaug
 • Ottar Grepstad, direktør, Volda
 • ngrid Lorentzen, danser, Oslo
 • Solveig Øvstebø, museumsdirektør, Bergen
 • Erik Fosnes Hansen, forfatter, Oslo

Se alle intervjuene i artikkelserien Min tid i rådet.


blog comments powered by Disqus