Museum og kulturvern

Utviklingsprogram for museene

Museumsprogram

Samlingsforvaltning

Radionette Combi-Star. Radio m/ grammofon 1960 | Eier: Norsk Teknisk Museum | Bearbeidet av Kulturrådet

Radionette Combi-Star. Radio m/ grammofon 1960 | Eier: Norsk Teknisk Museum | Bearbeidet av Kulturrådet

Program for Samlingsforvaltning; koordinering og prioritering i samlinger

De siste årene har Kulturrådet og museene jobbet for en mer systematisk og kunnskapsbasert forvalting av samlingene. Vi ønsker å styrke dette arbeidet

Programmet har som mål å stimulere til bærekraftig samlingsforvaltning, ved å støtte prosjekter som utvikler, oversetter eller implementerer metoder, standarder og verktøy knyttet til forvaltning av samlingene. Vi håper at  programmet vil bidra til en effektivisering av museenes samlingsforvaltning gjennom kunnskapsproduksjon, samarbeid og felles løsninger.

Se utlysningen for programmet (pdf)

Følgende prosjekter har fått støtte fra programmet:

Prosjektsøknad

Museum

Kontaktpersoner

Rapporter  

Prosjetets
varighet

Felles innsats for å
møte klimautfordringene

Jærmuseet

hdo@jaermuseet.no

Sluttrapport (pdf)

2015
2016

Nettsted for samlingsforvaltning

Museene i Sør Trøndelag

Ann.Siri.Hegseth.
Garberg@
mist.museum.no

Samlingsnett

2015

2018

Vi søker detektiver!

Jødisk Museum
Trondheim

liserebekka@
gmail.com

 

Sluttrapport

Brosjyre - Vi søker detektiver

2016

Felles dokumentasjons‐ og innsamlingsplan Rogaland

Museum Stavanger

may.tove.nyrud@
museumstavanger.no

Sluttrapport - Felles dokumentasjons- og innsamlingsplan Rogaland

2015 

2016 

Nasjonal innsamlings‐
og dokumentasjonsplan for tekstilindustri

Norsk Trikotasjemuseum,
Museumssenteret i Hordaland

annkristin.ramstrom@
muho.no

Prosjektrapport

2015

2016

Nettbasert håndbok i samlingsforvaltning

Anno Museum AS

vigdis.vingelsgaard@
annomuseum.no

 

2015
2016

4,9 millioner bilder: Hva nå?

Anno Museum AS

Espen.Skjaerbakken@
annomuseum.no

Sluttrapport

2015

2016

Retningslinjer ‐ oversetjing til engelsk

Bymuseet i Bergen

anne.bjorke@Sluttrapport

English text Guidelines

Sluttrapport

Implementering av Significanse i samlingsarbeid

Gudbrandsdals-
musea AS

linda.troen@ gudbrandsdalsmusea.no

 

2015 
2016

Kurs og seminar om vurdering av samlinger

Haugalandmuseene

grethe.paulsen.vie@
haugaland
museene.no

Statusrapport desember 2017

2015

2016

Innsamling av digitalt fødte fotografier

Haugalandmuseene

madli.hjermann@
haugaland
museene.no

Sluttrapport (pdf)

Innsamling av digitalt fødte foto - et kunnskapsgrunnlag

2016

Mobilt samlingsforvaltnings-
team for Rogaland

Jærmuseene

hdo@jaermuseet.no

 

2015

2016

SPECTRUM og prioritering av industrielle samlinger

Norsk Industriarbeider-
museum

kjetil.djuve@
nia.museum.no

Sluttrapport - Spectrum

2015

2017

Felles samlingsforvaltning for fire museer i Troms

Stiftelsen Midt-Troms
Museum

kjartan.gran@mtmu.no

 

2015

2017

Plan, prioritering og rutiner

Varanger museum IKS

synnove.eikevik@
varangermuseum.no

 

2015

2018

Prioritering i praksis

Anno museum AS

jorunn.gunnestad@
annomuseum.no

Sluttrapport - Prioritering i praksis

2015 

2017

Prioriteringer av bygninger i Nordland

Nordlandsmuseet

karina.krogh@
nordlandsmuseet.no

 

2016 

2018

Prioritering i bygningssamlinga

Ryfylkemuseet

grete.holmboe@
ryfylkemuseet.no

Sluttrapport (pdf)

Sluttrapport - oppsummering (pdf)

2015

2016

Veiledning for gjendstands-
fotografering

Institusjons-
fotografenes
Forening

oivind.bakken@
akershusmuseet.no

 

2015

2017