Tverrfaglig

Rom for kunst

Fakta

Rom for kunst

Sentralbadet i Odda er gjort om til litteraturhus med støtte fra Rom for kunst.

Sentralbadet i Odda er gjort om til litteraturhus med støtte fra Rom for kunst.

Med Rom for kunst ønsker Kulturrådet å bidra til gode arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunst.

Kulturrådet har som mål å bidra til å utvikle kunstens rolle og rom i offentligheten. Gjennom Rom for kunst-programmet vil Kulturrådet styrke og videreutvikle infrastruktur og arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunstnerisk virksomhet, innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur og tverrkunstneriske uttrykk. Rom for kunst skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet kan utvikle hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling. Særlig vil rom for kunst bidra til arenaer for nye uttrykksformer, tverrkunstnerisk praksis og tverrfaglig samarbeid, samt til spesielle arenabehov for de enkelte kunstområdene.

Nyttige lenker:

Søk støtte fra rom for kunst

Søk gjesteoppholdsstøtte til arenaer

Faglig utvalg for rom for kunst og andre formål

Les mer om historikken til rom for kunst i artikkelen "Gode arenaer for kunst"

Kontaktperson

Hilde Stenseng


blog comments powered by Disqus