Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

FIN

Fra forsiden til første utgave. Fra første utgave. Fra første utgave. Fra første utgave. Fra forsiden til andre utgave. Fra andre utgave. Fra andre utgave. Fra andre utgave. Instagram-collage Skjermdump fra nettsidene. Skjermdump fra nettsidene. Skjermdump fra nettsidene. Skjermdump fra nettsidene. Anmeldelse på Magpile. Anmeldelse på Fantastic Man.

FIN er en publikasjon om kreative, uredde, lidenskapelige og moderne kvinner og menn som inspirerer oss gjennom måten de lever, arbeider og tenker på.

FIN har som mål å være et inspirerende og engasjerende kunst- og kulturtidsskrift på nett og papir. Med et fokus på mennesker som er pådrivere innenfor sitt kunstfelt, ønsker FIN å formidle ideene, drivkraften og innsatsen bak norske og internasjonale kreative miljø. FIN har lyst å fronte en ny og inspirerende måte å formidle kunst og kultur på som går rett på individet og den individuelle drivkraften som er kilden til innovasjon. FIN knytter til seg unge bidragsytere fra hele Skandinavia innenfor fagområder som tekst, foto, design og illustrasjon og et av våre viktigste formål er å fremme nyetablerte, talentfulle aktører i kunst- og kultursektoren.
 
Vi utga vår første magasinutgave, FIN #1 i 2013 og FIN #2 i 2014. Begge utgivelsene var på engelsk for å få innpass på det internasjonale markedet. Det er stor interesse for den skandinaviske kunst- og kulturscenen både i Asia, USA og Europa forøvrig. Magasinet ble distribuert både nasjonalt og internasjonalt i utvalgte byer i hele Europa, USA og Asia. 
 
I tillegg til et fysisk magasin og nettsiden www.fin-mag.no som publiserer visuelle bidrag, har vi som en viktig del i FINs markedsføringsstrategi arrangerer FIN presenterer. Her viderefører vi magasinets formål ved å rette søkelyset på mennesker som representerer en nyskaping innenfor sitt felt. Konseptet er temabasert og hvert arrangement er bygget opp rundt ett sentralt kunstnerisk uttrykk som legger grunnlaget for alle elementene som utgjør kvelden. Slik skapes et spennende og variert program som underholder og inspirerer. FIN presenterer er kuratert av FINs redaktører Maren Stette Mosaker og Stine Fantoft Berg eller innleide gjestekuratorer. 

blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>