Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

Firing Up

Hender og hode henger sammen. Foto: Mari  Møller Thorsen Det keramiske måltid

Keramikere på de unges arena, keramikk på de unges agenda. Hode og hender henger sammen. Det bor profesjonelle keramikere rundt i hele Norge, og dette er en stor og viktig ressurs for de som vokser opp.

Norske Kunsthåndverkere (NK) har mottatt prosjektmidler fra Kunstløftet, Kulturrådet for å sette i gang pilotprosjektet Firing Up våren 2015.
 
Prosjektet skal bokstavelig talt, ved å ta i bruk glemt utstyr på skolene, tenne gløden for keramikk fra det laveste til det øverste skoletrinn. Keramikere spiller en viktig rolle i denne modellen.
 
Med Firing Up vil keramikere kunne formidle egne erfaringer i en ny sammenheng, på landets mange skoler, på ulike trinn, tenne interessen hos de neste generasjonene og få rik erfaring tilbake. Unge mennesker får fysisk erfare kunnskap med leire, som er ett av verdens eldste materialer. 
 
Prosjektet vil formidle til elevene en skaperglede via samtidskunstkunst og kunstnermøter, samt vekke bevissthet
på glemte ressurser og gammel kultur. Det vil bli en spennende utfordring å ta i bruk de lenge ubrukte
keramikkovnene på skolene.
 
Prosjektet skal gi lærere og elever kunnskap og glede ved å arbeide med keramikk og leire som skapende materiale.

MÅL

1. Barn og unge får erfare gleden ved å arbeide med leire som et levende materiale.
2. Vekke interessen for keramikk i hverdagen og øke bevisstheten om betydningen av keramikk i
kunst- og kulturhistorisk sammenheng.
3. Fornye og inspirere skolens kunst- og håndverksundervisning.
4. Vise fram hva de unge ved hjelp av kompetent veiledning kan skape selv.
5. Knytte lokale faglige nettverk mellom kunstnere og skole.
6. Bidra til at flere sanser er i bruk i hele skolens undervisning.
7. Rekruttere unge mennesker til kreative yrkesvalg.

BAKGRUNN

Det finnes et høyt antall keramikkovner, utstyr og redskaper rundt om på norske skoler. Mange av ovnene er dessverre ute av ute av drift på grunn av manglende kompetanse og prioritering hos personale og ledelse.
 
En har hatt den samme negative utviklingen for keramikkfaget og andre håndverksteknikker i utdanningen i mange vestlige land, også i England. Men i England har Crafts Council (NKs søsterorganisasjon) gjort et vellykket rekrutteringsprosjekt Firing Up, der kunstnere, høgskoler, elever og lærere sammen har fått fyr på keramikkovnene, og en ser en økende entusiasme for keramikk i kunstfagundervisningen.
Se evaluering >>
 
Vi vet at det dessverre de senere år har funnet sted betydelig reduksjon i antall søkere til formgivningsfaget i videregående skole i Norge. Dette fagområdet skal nå synliggjøres bedre, og rett før jul ble betegnelsen "Utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur" vedtatt innført fra høsten 2015. Nytt navn kan bety ny giv til studieforberedende estetiske fag i videregående skole. Ved å sette i gang Firing Up kan NK yte et viktig bidrag i rekruttering til kunstfagene i Norge.
 

blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>