Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

For hva det er verdt – en loppisimpro

Publikum kunne betale for å gå inn i et opplevelsesrom hvor en elev satt i et fuglebur. Installasjon med elever av Jussi Salminen Plakat. Grafisk design: Ole Andreas Hoen Improvisajon med Juhani Silvola og Hanna Gjermundrød. Foto Ingun A. Mæhlum Bildene som kom inn til markedet, ble taksert av en auksjonarius. De mest verdifulle ble hengt opp og montert som bakvegg på scenen, hvor de også ble solgt fra. Installasjon av Hege Pålsrud. Foto Ingun A. Mæhlum Bokrom med med elevenes dekontruerte tekster og papirbåter: Morten Wintervold, Venke Sortland og Hege Pålsrud. Foto: Ingun A. Mæhlum Catwalk med kunstnere og elever. Kolleksjon: Jennie Hagevik Bringaker. Foto Ingun A. Mæhlum Catwalk med kunstnere og elever. Kolleksjon: Jennie Hagevik Bringaker. Foto Ingun A. Mæhlum Catwalk med kunstnere og elever. Modell: Venke Sortland. Kolleksjon: Hege Pålsrud. Foto: Ingun A. Mæhlum Jussi Salminen. Foto Ingun A. Mæhlum Performance. Venke Sortland og Tobias Avlund Heiberg. Foto Ingun A. Mæhlum Minikonsert med elever og lopper, av Jussi Salminen og Hanna Gjermundrød. Foto: Ingun A. Mæhlum Catwalk med kunstnere og elever: Konferansier: Tobias Avlund Heiberg. Modeller: Jussi Salminen og Venke Sortland. Kolleksjon: Jennie Hagevik Bringaker. Foto Ingun A. Mæhlum Publikum på loppemarkedet. Scenografi: Hege Pålsrud og elever i 9. klasse. Foto Ingun A. Mæhlum Robotmonster fra fellesimpro. Skuespiller: Jussi Salminen. Kostymer: Jennie Hagevik Bringaker. Foto Ingun A. Mæhlum Skulptur av Jennie Hagevik Bringaker. Foto Ingun A. Mæhlum Lampe-og video-installasjon av Ingeborg Staxrud Olerud med elever. Foto Ingun A. Mæhlum Konsert med Hanna Gjermundrød i Lampe- og video- installasjon av Ingeborg Staxrud Olerud. Foto Ingun A. Mæhlum Elev kjører lysorgel til lampe- og video-installasjon av Ingeborg Staxrud Olerud. Foto Ingun A. Mæhlum Poesimprovisasjon av Morten Wintervold med elever som Publikum. Foto Ingun A. Mæhlum Poesiutstilling av Morten Wintervold. Foto Ingun A. Mæhlum Papirbåter av boksider i interaktiv interaktiv installasjon av Venke Sortland med publikum. Foto Ingun A. Mæhlum Papirbåter av boksider i interaktiv interaktiv installasjon av Venke Sortland med publikum. Foto Ingun A. Mæhlum Improvisasjon med Venke Sortland. Kostymer Hege Pålsrud. Foto Ingun A. Mæhlum Elever selger pynteting og skolekart. Prosjektets logo ble strøket på klær fra loppemarkedet for salg underveis. Grafisk profil: Ole Andreas Hoen. Foto Ingun A. Mæhlum Elev klar til fellesimpro. Kostymer: Hege Pålsrud. Foto Ingun A. Mæhlum Publikum og selgere. Foto Ingun A. Mæhlum Utsmykning til Våler Ungdomsskole av Jennie Hagevik Bringaker og elever. Foto Ingun A. Mæhlum Fellesimpro med alle kunstnerne og elever. Foto Ingun A. Mæhlum Fellesimpro med alle kunstnerne og elever. Foto Ingun A. Mæhlum Fellesimpro med alle kunstnerne og elever. Foto Ingun A. Mæhlum Minikonsert med elever. Av Juhani Silvola og Hanna Gjermundrød. Foto Ingun A. Mæhlum Instrument av lopper: Juhani Silvola og Hanna Gjermundrød. Foto Ingun A. Mæhlum Dopoesi hvor publikum kunne komme inn en og en og få opplesning av tekster som var produsert under workshop. Av Morten Wintervold og elever. Foto Ingun A. Mæhlum Poesi av dekonstruerte bøker. Arbeid fra workshop med elever og Morten Wintervold. Foto Ingun A. Mæhlum Improvisasjon med Venke Sortland. Foto Ingun A. Mæhlum Improvisert blueskonsert med Jussi Salminen, Hanna Gjermundrød og Jussi Salminen. Foto Ingun A. Mæhlum Bilde 1: Utsmykningsskupltur av Jennie Hagevik Bringaker og elever, som ble solgt til Våler Kommune for kr. 5000,-. Skulpturen var taksert av auksjonarius utfra verdien på objektene. Pengene gikk til skoleturen til elevene.  Bilde2: Temporær loppeskulptur av Jennie Hagevik Bringaker. Foto Ingun A. Mæhlum.

Det handler om tingenes verdi. Det som er søppel for noen, er skatter for andre. De trivielle tingene forteller noe om hvordan vi forandrer oss – og den verden vi lever i.

På bruktmarkeder og loppemarkeder får ting en sjanse til et forlenget liv. Disse markedene er underholdende møteplasser hvor man kan gå på oppdagelsesferd i smak og kultur. Man kan hengi seg til shopping med god samvittighet i resirkuleringens navn. Vi møtes og stiller oss til skue gjennom tingene vi begjærer og forkaster. Prosjektet "For hva det er verdt" bruker loppemarked og brukmarked som arena og stilles spørsmålene: Når har en ting verdi? Når mister det sin verdi? Og når blir det søppel?
 
Dette er et scenekunstprosjekt, og en fotodokumentar på nett, av scenograf /produsent Hege Pålsrud og med foto av Ingun A. Mæhlum. Prosjektet følger tingenes reise fra selger til kjøper på et bruktmarked i Tromsø, i den russiske byen Petrozavodsk og til et loppemarked på Våler ungdomsskole i Hedmark. 
 
På markedene settes tingene i spill i det vi kaller loppisimpro med kunstnere fra ulike disipliner. På Våler ungdomsskole deltok: Hege Pålsrud (idé, produsent, scenograf) Jennie Hagevik Bringaker (scenograf/installasjon) - Hanna Gjermundrød, Juhani Silvola (musikere), Jussi Salminen (skuespiller), Tobias Avlund Heiberg (skuespillere/fotograf), Morten Wintervold (forfatter), Venke Sortland (danser), Ingeborg Staxrud Olerud (lysdesigner/installasjon). Alle deltar performativt og med objektene på markedet.
 
I Våler ble 'For hva det er verdt' en del av Den kulturelle skolesekken. Foreldrene til 9. Klassetrinn, arrangerte loppemarkedet, til inntekt for tur med Hvite Busser til Polen. Klassetrinnet på 42 elever, med respektive lærere, deltok i 3-dagers workshop sammen med det kunstneriske teamet, i forkant av loppemarkedet den 25. og 26. april 2015. 
 
Loppemarkedet var åpent fra 10:00 – 16:00. Store felles loppisimpro, hvor alle kunstnerne var med, var annonsert kl. 11:00, 14:00 og 15:30. I mellom disse kunne man oppleve planlagte og spontane improvisasjoner og delta i ulike interaktive installasjoner. 
 
Prosjektet er co-produsert av Pålsruds Prosjekt og Turnéorganisasjonen for Hedmark og støttes av Kunstløftet, Våler kommune og Hedmark Fylkeskommune. 

Kunstnerisk idé

Hypotesen til prosjektet er at produksjon av individuelle og kulturelle verdier avslører seg i de trivielle tingene vi omgir oss med og at vi med kunstneriske verktøy kan gjøre nye oppdagelser om tingene og hverandre. Å iscenesette ting på en arena som publikum har et eierskap til, gir større tilgang på nye kunstneriske opplevelser. I stedet for å transformere skolen til et teater, bruker prosjektet stedets parallelle identiteter; som skole, loppemarked og kunstarena. Med improvisasjon som sentral arbeidsform åpnes det for dialog mellom disse, kunstnere og publikum. 

Prosjektet har etablert et sett dogmer for kunstnerne: 
Deltakerne skal:
• Tilby et kunstnerisk uttrykk til tematikken
• Relatere til objektene på markedet
• Relatere til kunstnerne og søke interaksjon med dem
• Relatere til kjøper og selgere og søke interaksjon med dem
• Relatere til rommet og ta ansvar for den totale atmosfæren der
• Være klare
• Være tilgjengelige
• Være responsive

Erfaringer

Fra idéskaper/produsent/scenograf Hege Pålsrud: 
Ungdommene i prosjektet representerer publikum/deltakere/kunder som i mange tilfeller har liten interesse for de fleste objektene som kommer inn på et loppemarked. De har enda ikke fått ansvar for egen husholdning og de har lite forhold til ting fra epoker før sin egen tid. Dette ga en positiv respektløshet for tingene. Sammen med ungdommenes lekenhet, tilførte dette mye til det kunstneriske innholdet. Tablåer, installasjoner og improvisasjoner kunne her få volum og utvikles i fint samspill mellom kunstnere og elever. 
 
En ungdomsskole er også godt fasilitert for å bearbeide og preparere loppene kunstnerisk i forkant av markedet, med verksteder, møbler og muligheter for å bli kjent med rom. Gjennom workshopen til prosjektet, ble skolens kjente struktur snudd på hodet, på karnevalistisk vis. Workshopene hadde ikke fokus på pedagogiske opplegg men fungerte heller som en innføring i kunstnernes praksis og produksjon, fram til selve loppisimproen. Elevenes kunnskap om egen arena og lokalsamfunn var viktig for at kunstnerne skulle kunne utføre sine kunstneriske prosjekter. Slik fungerte elevene som bidragsytere og samarbeidspartnere.  
 
Bilder fra loppemarkedet og fotodokumentaren vil på nettsiden forwhatitsworth.no, knytte erfaringene sammen med de tidligere versjonene. Slik vil både deltakerne og publikum for øvrig, se stedene, menneskene og prosjektet i større perspektiv og sammenheng. Her får man også en ytterligere mulighet til å reflektere over spørsmålene: Når får ting verdi, når mister ting verdi og når blir de søppel?
 
Fra assisterende rektor ved Våler Ungdomsskole, Pernille Hammer:
Loppisimpro var for Våler ungdomsskole noe annerledes og nytt; det å forene kunst og kunstuttrykk med et ordinært loppemarked har vi ikke vært med på før. Skoledagen ble fylt med spennende og kreative gjøremål; mye  praktisk arbeid hvor en kunne få utfolde seg på andre arenaer enn til vanlig. Elevene fikk sjansen til å bli bedre kjent med hverandre og sammen med inkluderende og levende kunstnere var det mange elever som blomstret.
 
Det å være med på et slikt prosjekt kan likevel være en utfordring for de av elevene som er avhengige av forutsigbarhet og struktur- og det kan være vanskelig å gi nok informasjon så lenge en ikke selv aner rekkevidden av det som skal skje. Spesielt for lærere som er vant til å ha både  regi og oversikt, er følelsen av å bli kastet ut i noe ukjent tilstede- men kanskje nettopp derfor er det viktig med slik type prosjekt!
 
Våler ungdomsskole sitter igjen med en følelse at vi var veldig heldige som fikk være med på dette prosjektet, både på grunn av miljøperspektivet, men også selve opplevelsene: Det vi overvar i forkant og på selve loppemarkedet var noe helt unikt. Som vi sier på solong: Dætta var gær arti!    (dette var veldig artig).
 
Stikkord fra elevene: 
Frihet
Fint å dele inn i grupper
Fleksibel organisering
Vanskelig å sortere lopper
Mange folk på loppemarkedet
Fint å treffe ulike personer/kunstnere
Hyggelig og morsomt med poeten fra nord
Morsomt å rigge opp til loppemarked
«Å gjøre noe en ikke har gjort før er kunst det og!»
Foreldrene synes prosjektet var spennende
 
Fra produsent Inga Blix i Turnéorganisasjonen for Hedmark:
Loppis-impro i Våler innebar et samarbeid mellom kunstnere og elever over flere dager, i et prosjekt knyttet til skolen som sted og åsted for et loppemarked. Tingenes verdi og betydning kastes opp i lufta klare til å revurderes. Kan man tenke seg en bedre situasjon for å jobbe med et kunstnerisk uttrykk?  Innenfor loppemarkedets kjente betingelser kan man gå langt i å utfordre egne rammer, både som deltaker og publikum. Muligheten til å omskape det vante til noe aldeles nytt ligger helt oppe i dagen. Det er mottakeligheten som settes i spill her, kunstnernes mottakelighet for situasjonen, elevenes mottakelighet for å arbeide grundig med kunstneriske uttrykksmåter, skolens mottakelighet for kunstneriske arbeidsmåter og publikums mottakelighet for en performativ happening. 
 
Noen tror Den kulturelle skolesekken har funnet sin form, men vi har som mål å ikke være forutsigbare og ønsker å tøye skolesekkens rammer. Turnéorganisasjon for Hedmark har i mange år arbeidet med produksjoner hvor flere kunstarter er i samspill. Loppis-impro involverer alle «våre» kunstarter. Prosjektet gir enkeltkunstnerne, hver for seg og gruppen av kunstnere i fellesskap, et rom å utvikle hvor elevene er med på skapelsesprosessen og gjennomføringen. 
Etter våre erfaringer i Våler vurderer vi  Loppis-impro som et konsept som er svært godt egnet for Den kulturelle skolesekken.

Lenker

forwhatitsworth.no

innslag på Nrk

Skuespiller/fotograf Tobias Avlund Heibergs fotoprosjekt med ungdommene: Verdifulle ting
 
 

blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>