Jubileum 2015

Kulturrådet 50 år 1965 - 2015

Aktuelt

Jubileumsfeiring på gamle trakter

Andre nestleder Arnfinn Bjerkestrand, direktør Anne Aasheim, rådsleder Yngve Slettholm og Asta Busingye Lydersen prøver ut styrerommet i Det Norske Videnskaps-Akademi, hvor Kulturrådet møttes de første årene.

Andre nestleder Arnfinn Bjerkestrand, direktør Anne Aasheim, rådsleder Yngve Slettholm og Asta Busingye Lydersen prøver ut styrerommet i Det Norske Videnskaps-Akademi, hvor Kulturrådet møttes de første årene.

For å feire 50 årsjubileet for det første rådsmøtet i mars 1965, vendte Kulturrådet tilbake til sitt barndomshjem i følge med venner og samarbeidspartnere tirsdag 17. mars.

Statsråd Astrups villa i Drammensveien 78 er tegnet av arkitekt Herman Major Backer og stod ferdig 1887. Siden 1911 har huset vært i Det Norske Videnskaps-Akademis eie. Men huset er også sentralt i Kulturrådets historie. I de første årene etter etableringen i 1965 var bygningen også et hjem for forvalterne av Norsk kulturfond. Direktør Ingeborg Lyche hadde sitt kontor på loftet og rådet avholdt møtene sine i styrerommet i andre etasje.

Kulturrådet da og nå. Over: Kunstner Håkon Stenstadvold, byråsjef Ingeborg Lyche, ekspedisjonssjef Leif J. Wilhelmsen og arkitekt Torbjørn Rodahl, 26. mars 1965. Foto: Leif Høel, Dagbladet/DigitaltMuseum. Under: Andre nestleder Arnfinn Bjerkestrand, direktør Anne Aasheim, rådsleder Yngve Slettholm og første nestleder Asta Busingye Lydersen, 17. mars 2015.

Det aller første rådsmøtet fant sted her 3. mars 1965. For å markere dette holdt Kulturrådet 17. mars rådsmøte i Gobelinsalen og inviterte deretter til mottakelse og fest for venner, samarbeidspartnere og kollegaer.

- Et veiskille i norsk kulturpolitikk

Ordstyrer for dagen, direktør Anne Aasheim, hilste kulturministre opp gjennom årene, Stortinget, tidligere rådsmedlemmer, æresprismottakere, fylkeskultursjefer, representanter fra bransjeorganisasjonene og mange fler velkommen til feiring. Æresprisvinnere Stephan Barratt-Due og rådsmedlem Soon-Mi Chung innledet programmet med et stykke for fiolin og bratsj .

- Jeg vil takke for tilliten, det er fantastisk å få være med i det viktige arbeidet som rådet gjør for kunst- og kulturlivet i dag, sa Soon-Mi Chung.

Æresprisvinnere Stephan Barratt-Due og rådsmedlem Soon-Mi Chung innledet programmet på Kulturrådets jubileumsmottakelse. Foto: Kulturrådet

Både første visepresident i Stortinget Marit Nybakk og kulturminister Thorhild Widvey holdt taler i anledning dagen. Marit Nybakk satt scenen for opprettelsen av Kulturrådet i 1965 – året da Rolling Stones kom til Norge for første gang, Beatles turnerte, amerikanske serier tok over lørdagsunderholdningen og jenkaen hadde gjort sitt inntog.

- Etableringen av Kulturrådet er det viktigste enkeltvedtaket Stortinget har gjort på kulturfeltet. Det var et veiskille i norsk kulturpolitikk, sa Marit Nybakk.

Kulturminister Thorhild Widvey trakk frem Kulturrådets rolle som faglig samarbeidspartner. – Uvurderlig for både meg og Kulturdepartementet, sa Widvey, som avsluttet sin hilsen slik: - Kulturrådet vil alltid preges av debatt. Så lenge diskusjonen lever, lever også Kulturrådet.

Mot og risiko

Rådsleder Yngve Slettholm holdt rådets tale. Slettholm reflekterte over rådets 50-årige historie, og konstaterte at selv om mye har skjedd er det også mye som er uforandret i diskusjonene i og om rådets virksomhet. Rådslederen pekte også framover og røpet at mot og risiko er viktige verdier i rådets kommende strategi.

- En av våre verdier er vilje til å ta risiko, noe som medfører at ting nødvendigvis i blant må gå galt og mislykkes, sa Slettholm.

Alfred Fidjestøl skriver boken om Kulturrådets historie, som kommer på Samlaget til høsten. Fidjestøl tok til talerstolen for å kåsere om opprettelsen av Kulturrådet og diskusjonene om Kulturrådets rolle og virke siden. Skuespiller Trond Høvik fremførte diktet Med statens reisestipend, skrevet av Melkior Pedersen (pseudonym), som eksempel på den livlige debatten Kulturrådets midler har skapt, både blant politikere og kunstnere.

Les mer om boken om Kulturrådets historie.

På veien til matserveringen ble gjestene møtt av dansere fra Impure Company, Cre8 og Deepdowndoepwism (3D).

Tidligere kulturminister Åse Kleveland, direktør Anne Aasheim, representant fra det første rådet Torbjørn Rodahl og tidligere kulturminister Valgerd Svarstad Haugland på festmottakelse for å feire Kulturrådets 50-års jubileum.

Se flere bilder fra jubileumsrådsmøtet og festmottakelsen på Kulturrådets Facebook-side.
 


blog comments powered by Disqus