Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

Vi er alle kunstnere

Eivind Lentz på skolebesøk.

Eivind Lentz på skolebesøk.

Kommentar til Kunstløftets kongress «Vi prøver å planlegge det helt perfekt».

Jeg ble overasket da jeg fikk vite at publikumet var kunstnere og voksne mennesker, ettersom jeg var helt sikker på at dette var tilrettelagt for oss unge. De eneste ungdommene som var der, var meg selv og mine to andre medelever, noe jeg syntes var utrolig synd siden det ble sagt så mye interessant under kongressen. Jeg likte spesielt Eivind Lentz sitt foredrag, og hans idé om å lage kunst ut fra bilder som elevene skulle ta av seg selv, rommet sitt osv, var svært interessant. Jeg tror det er ganske lærerikt for barn og ungdom å lære mer om den type kunst som Eivind presenterte.
 
Jeg mener at vi diskuterer alt for lite kunst på skolen, og jeg tror derfor at det ikke er så mange barn og ungdom i dag som egentlig vet hva kunst er. Da jeg kom inn på denne kongressen, var malerier og skulpturer det eneste jeg forbandt med kunst. Jeg lærte ekstremt mye under kongressen, og vet nå at kunst kan være alt fra en dokumentarfilm til et teaterstykke.
 
Det var under en diskusjon i løpet av kongressen jeg følte jeg måtte få si noe. I en forsamling av voksne og velutdannede mennesker, så måtte det få slippe til en ung stemme. Selv om jeg var svært nervøs for å snakke høyt i en så stor forsamling, måtte jeg bare ta motet til meg og gjøre det. Jeg rakk opp hånden, fikk ordet og begynte å utrykke mine meninger. Jeg skjønte straks da jeg var ferdig og fikk lang applaus, at det jeg hadde sagt faktisk betydde noe. Nå har jeg endelig fått sjansen til å utrykke dette skriftlig. Det jeg ønsket å fortelle, var at jeg som ungdom i dag ikke føler meg som en kunstner. Vi blir ikke fortalt på skolen at det vi lager er kunst og at vi selv faktisk kan kalle oss for kunstnere. I skolesammenheng føler jeg meg kun som en elev, og jeg tenker at det jeg gjør på skolen er kun oppgaver som må bestås, ikke kunstverk. Det er utrolig trist, ettersom jeg mener at man ikke trenger å jobbe som kunstner for å kunne lage flott og betydningsfull kunst.
 
Teaterregissør Goro Tronsmo og kurator Rickard Borgström gjør seg klare til paneldebatt med Eivind Lentz.
 
Det hadde vært interessant å ha en samling for barn og ungdom, hvor de unge kunne få si sin mening om kunst og hva de oppfattet det som. Som oppfølgning kunne man hatt en kongress for kunstnere og lærere, hvor barn og ungdom kunne holdt foredrag om kunst. Det finnes utallige ideer til hvordan man kan lære unge mer om kunst, og hvordan man kan få kunsten inn i skolen. Spørsmålet er: hvordan kan man gjennomføre det? Jeg synes det er flott at det finnes prosjekter som f.eks Kunstløftet og Den kulturelle skolesekken, som faktisk jobber med dette.
 
Kongressen ga meg definitivt et stort bilde av det hele. Jeg synes personlig at det var mange interessante foredrag, og mye bra som ble sagt. Jeg er glad for at jeg fikk delta på en så stor og flott begivenhet, det er et minne for livet som jeg alltid kommer til å huske. Min konklusjon er at alle mennesker er kunstneriske. Alle kan kalle seg selv for kunstnere, og alle kan lage kunstverk. Det som er viktig er at man blir påminnet dette frabarnsben av, og at man hele tiden får bekreftelse på at det man lager er kunst. Vi er alle kunstnere, på hver vår måte, tross kunnskap og alder.
 
 
Amelia Tagesen, elev
23.06.11

 


blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>