Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

Visjoner - Andreas Gilhuus

Blårollinger på Parkteateret:

Blårollinger på Parkteateret: "Hvordan tegne musikk" av Øyvind Hegg-Lunde, Martin Högberg og Torbjørn Netland.

Det er viktig å få ut informasjon om hva Kunstløftet er til flere. Jeg tror mange flere enn de som søker i dag ville søkt om de visste om denne satsingen, påpeker Andreas Gilhuus.

Andreas Gilhuus, daglig leder av kulturhuset Bølgen og arrangør av Blårollinger.
Kunstløftet har eksistert i fire år. Opplever du at det har skjedd noe med prestisjen/kvaliteten/interessen for kunst for barn og unge i denne perioden? 
 
– Jeg vet ikke om det har en sammenheng med Kunstløftet, men som arrangør av Blårollinger opplever jeg at det å spille for barn har fått en økt status. Flere artister som normalt henvender seg til et voksent publikum, kontakter oss med ønske om å spille på Blårollinger.
 
Norsk kulturråd har konkludert med at det trengs et videre arbeid i satsningen på barn og unge, og viderefører Kunstløftet i fire nye år. Hvilke forventninger har du til ordningen i den kommende perioden? 
 
– Det er viktig å få ut informasjon om hva Kunstløftet er til flere. Jeg tror mange flere enn de som søker i dag ville søkt om de visste om denne satsingen. 
 
Hvilke utfordringer ser du forbundet med dette arbeidet? 
 
– For å unngå at de samme arrangørene får midler år etter år i og med at man vet hva som bør stå i søknaden, mener jeg at Kulturrådet bør innta en mer aktiv rolle og veilede eventuelle nye søkere, som ikke har erfaring i søknadsskriving men som likevel har et veldig godt prosjekt.
 
Har du noen visjoner for feltet generelt de neste årene? 
 
– Jeg håper på et videre løft og en statusheving av kunst og kultur for barn og unge. Vi er inne i en god trend nå, og det er viktig at Kulturrådet fortsatt fokuserer på dette.
 

blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>