Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

Visjoner - Astrid Holen

Admiral P gjør reggae på norsk, og turnerer for Den kulturelle skolesekken.

Admiral P gjør reggae på norsk, og turnerer for Den kulturelle skolesekken.

Penger er alltid en utfordring. Selv om barn fysisk sett er mindre enn voksne, koster god kunst minst like mye penger for de små, påpeker Astrid Holen.

Astrid Holen, sekretariatsleder for Den kulturelle skolesekken.
Kunstløftet har eksistert i fire år. Opplever du at det har skjedd noe med prestisjen/kvaliteten/interessen for kunst for barn og unge i denne perioden? 
 
– Kunstløftet er viktig. Det er det ingen tvil om. Jeg opplever nok at interessen for kunst for barn og unge går framover, og det kan blant annet skyldes Kunstløftet. Kvaliteten tror jeg også blir gradvis styrket. Kunstløftet skal ha ros for å løfte fram debatt om kvalitet. Derimot har vi et stykke fram til prestisjen for kunst for barn og unge er like høy som for annen kunst. Men alle monner drar, og vi må bare stå på!
 
Norsk kulturråd har konkludert med at det trengs et videre arbeid i satsningen på barn og unge, og viderefører Kunstløftet i fire nye år. Hvilke forventninger har du til ordningen i den kommende perioden? 
 
– Jeg forventer mer galskap, mer sjangerbredde i uttrykksformene, og bedre synliggjøring.
 
Hvilke utfordringer ser du forbundet med dette arbeidet? 
 
– Penger er alltid en utfordring. Selv om barn fysisk sett er mindre enn voksne, koster god kunst minst like mye penger for de små. Det er også utfordringer knyttet til interessen hos kunstnerne for å utvikle kunst for barn og unge, interessen hos publikum (barn vil som regel være interessert, men må ofte ha hjelp fra voksne for å kunne nå fram til kunsten), og forståelsen for dette feltet hos bevilgende myndigheter.
 
Har du noen visjoner for feltet generelt de neste årene?
 
– At kunst blir sett på som like viktig som annen næring. At kunst for barn og unge blir sett på som like viktig som annen kunst. 
 

blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>