Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

Visjoner - Christina Ramsøy

"Ushering in banality" av Jeff Koons. Foto: wikimedia commons.

For å nå målet om at kunst skal bli tilgjengelig for flere, så må det også gjenspeiles i at det er et mangfoldig tilbud som kan treffe dem som ellers ikke vil oppsøke disse arenaene, mener Christina Ramsøy.

Christina Ramsøy, stortingsrepresentant for Sp, medlem av Familie- og kulturkomiteen.
Kunstløftet har eksistert i fire år. Opplever du at det har skjedd noe med prestisjen/kvaliteten/interessen for kunst for barn og unge i denne perioden?
 
– Da jeg ikke har fulgt området over så mange år, har jeg ikke mye kunnskap om hvordan situasjonen var før prosjektet startet. Men mitt inntrykk i de årene jeg har fulgt med er at det i noen miljøer har blitt mer interesse for kunst for barn og unge. Det har også kommet en diskusjon rundt hva som er kvalitet i kunst for barn og unge.
 
Norsk kulturråd har konkludert med at det trengs et videre arbeid i satsningen på barn og unge, og viderefører Kunstløftet i fire nye år. Hvilke forventninger har du til ordningen i den kommende perioden? 
 
– Det er bra at ordningen videreføres. Jeg håper at den vil bidra til å gjøre kunst mer tilgjengelig og interessant for flere.
 
Hvilke utfordringer ser du forbundet med dette arbeidet? 
 
– En viktig utfordring vil være å gjøre Kunstløftet enda mer kjent blant folk. Mer fokus på kunst for barn og unge vil også bidra til at foreldre generelt blir mer bevisst på fordelene med at barna får delta på denne arenaen, noe som vil gjøre den tilgjengelig for enda flere.
 
Har du noen visjoner for feltet generelt de neste årene? 
 
– Jeg er opptatt at vi får mer debatt og oppmerksomhet rundt kunst for barn og unge. Det betyr blant annet at feltet bør få mer fokus i mediene og i kulturdebatten generelt. Der har vi som politikere også et ansvar. 
 
– Så er det viktig å huske at vi må ha et mangfold også her. Barn og unge har også ulike interesser og det er ulike sjangre som treffer dem. For å nå målet om at kunst skal bli tilgjengelig for flere, så må det også gjenspeiles i at det er et mangfoldig tilbud som kan treffe dem som ellers ikke vil oppsøke disse arenaene. 
 

blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>