Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

Visjoner - Øyvind Håbrekke

Utsnitt fra statsbudsjettet 2011

Utsnitt fra statsbudsjettet 2011

Fremover er jeg særlig opptatt av kvaliteten på prosjektene. Vi trenger kvalitet, kvalitet og atter kvalitet! fastslår Øyvind Håbrekke.

Øyvind Håbrekke, stortingsrepresentant for KrF, 2. nestleder i Familie- og kulturkomiteen.
Kunstløftet har eksistert i fire år. Opplever du at det har skjedd noe med prestisjen/kvaliteten/interessen for kunst for barn og unge i denne perioden?
 
– Jeg tror det er en økende bevissthet om kunsten for barn og unge, og at dette prosjektet har bidratt positivt i så måte.
 
Norsk kulturråd har konkludert med at det trengs et videre arbeid i satsningen på barn og unge, og viderefører Kunstløftet i fire nye år. Hvilke forventninger har du til ordningen i den kommende perioden? 
 
– Jeg er opptatt av at barn og unge gis mulighet til å delta i kunst og kulturprosjekter, både som deltakere og som mottakere. En slik deltakelse gir barn og unge økt forståelse av kunst og kultur. Dette er igjen viktig blant annet for rekrutteringen både til det frivillige og det profesjonelle kulturlivet.
 
Hvilke utfordringer ser du forbundet med dette arbeidet? 
 
– Jeg mener at det er viktig og utfordrende å holde på den kompetansen som er bygget opp gjennom dette prosjektet. Jeg tror også at det vil bli en viktig oppgave framover å gjøre Kunstløftet enda mer kjent blant folk. 
 
Har du noen visjoner for feltet generelt de neste årene? 
 
– Fremover er jeg særlig opptatt av kvaliteten på prosjektene. Vi trenger kvalitet, kvalitet og atter kvalitet! 
 

blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>