Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

Visjoner - Trine Skei Grande

Fra prosjektet

Fra prosjektet "Birds and Traces", Suffolk, UK. Foto: Kathy Hinde.

Å nå barn og unge med positive kulturopplevelser og utvidende kunsterfaringer har betydning for både dannelse, kunnskapsutvikling og kreativitet, mener Trine Skei Grande.

Trine Skei Grande, leder i Venstre, stortingsrepresentant i Oslo.
Kunstløftet har eksistert i fire år. Opplever du at det har skjedd noe med prestisjen/kvaliteten/interessen for kunst for barn og unge i denne perioden? 
 
– På generelt grunnlag vil jeg si at det har blitt stadig større oppmerksomhet knyttet til kunst for barn og unge de senere år, og det er klart at ordninger som Kunstløftet er med på å bidra til å stimulere prosjekter som har barn og unge som målgruppe. For mange kunstnere kan denne type satsinger også bidra til å åpne nye dører, og forhåpentligvis bidra til ny inspirasjon i deres kunstneriske virke.
 
Norsk kulturråd har konkludert med at det trengs et videre arbeid i satsningen på barn og unge, og viderefører Kunstløftet i fire nye år. Hvilke forventninger har du til ordningen i den kommende perioden? 
 
– Det er etter min mening behov for en bred satsing på arbeidet med å gjøre kunst og kultur mer tilgjengelig for barn og unge. Her må både Kulturrådet og andre instanser bidra. Jeg synes det er positivt at man velger å videreføre tematiske satsinger som er "spisset" mot barn og unge. Med tanke på Kunstløftet som konsept forventer jeg at evalueringsrapporten vil bidra til ytterligere forbedringer på de områder som er relevante. 
 
Hvilke utfordringer ser du forbundet med dette arbeidet? 
 
– Som ellers i kultursektoren er det alltid en utfordring med knappe budsjettrammer. Samtidig er det også slik at det er viktig å sikre at prosjektene holder en høy nok kvalitet, og ikke minst at man virkelig når ut til målgruppen. For øvrig synes jeg evalueringsrapporten peker på flere viktige momenter og utfordringer.
 
Har du noen visjoner for feltet generelt de neste årene? 
 
– Venstre har som mål at alle barn og unge som ønsker det får tilbud om opplæring i kunstneriske fag – både i og utenfor skoleverket. Å nå barn og unge med positive kulturopplevelser og utvidende kunsterfaringer har betydning for både dannelse, kunnskapsutvikling og kreativitet. Særlig er vi opptatt av at det må stilles høye faglige krav, både kunstnerisk og pedagogisk, i arbeidet med formidling av kunst til barn og unge. Barn og unge skal ikke læres opp til å være rene konsumenter, men til å forstå seg selv som medskapende til kunst- og kulturopplevelser. De unge må gis mulighet til å utvikle eget talent. Det ønsker jeg at rammebetingelsene skal legge til rette for i enda større grad enn i dag. 
 

blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>