Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

Visjoner - Un-Magritt Nordseth

"Battle", Dansens Hus, februar 2011.

Vi savner større, flere og nye danseforestillinger for barn fra 0-3 og 3-5 år, sier Un-Magritt Nordseth på vegne av Dansens Hus.

Un-Magritt Nordseth, kunstnerisk leder for Dansens Hus.
Kunstløftet har eksistert i fire år. Opplever du at det har skjedd noe med prestisjen/kvaliteten/interessen for kunst for barn og unge i denne perioden?
 
– Vi kjenner for dårlig til Kunstløftet til å kunne besvare dette spørsmålet, men vi har ikke merket noen spesiell endring hverken i positiv eller negativ retning.
 
Norsk kulturråd har konkludert med at det trengs et videre arbeid i satsningen på barn og unge, og viderefører Kunstløftet i fire nye år. Hvilke forventninger har du til ordningen i den kommende perioden? 
 
– Siden vi ikke kjenner så godt til ordningen er det vanskelig å ha forventninger til den, men vi savner større, flere og nye danseforestillinger for barn fra 0-3 og 3-5 år.
 
Hvilke utfordringer ser du forbundet med dette arbeidet? 
 
– Utfordringen er å få dansekompanier til å satse på de aller yngste og opparbeide seg kjennskap til og kunnskap om hvordan man jobber i forhold til en så ung målgruppe.
 
Har du noen visjoner for feltet generelt de neste årene?
 
– Dansens Hus ønsker å satse på forestilinger for barn fremover, og vi ønsker at tilbudet fra kompaniene skal bli større og mer variert.
 

blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>