Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

Kunstløftet med ny papirutgave om lek og deltakelse i kunsten

«Temple of Play» av Angelo Plessas. Foto: Polly Braden. Bilderettigheter: Frieze.

«Temple of Play» av Angelo Plessas. Foto: Polly Braden. Bilderettigheter: Frieze.

«Det er en lovende og interessant tendens at flere kunstnere på ulike måter involverer barn og ungdommer i sine prosesser og verk. At mange unge tydelig signaliserer at de vil bidra med sin kunnskap, sine erfaringer og ideer, kan vanskelig forstås som annet enn positive hensikter. Men gir det bedre kunst?» spør prosjektleder for Kunstløftet Rolf Engelsen i den nye avisen.

Lek, deltakelse, interaktivitet og demokrati er begreper som i vår tid utløser en voldsom entusiasme i kunst- og kultursammenheng, og da særlig hva gjelder prosjekter rettet mot unge. Men begeistringen rundt disse ordene er langtfra så reflektert som man skulle ønske, verken blant dem som bestiller eller opplever kunsten – og i blant ikke heller hos dem som lager den. I Kunstløftets første papirutgivelse i 2014 har vi derfor valgt å fokusere på nettopp lek og deltakelse. I tillegg til faste spalter som Hva er et barn?, Ung i kunsten og Min første kunstopplevelse, presenterer vi tekster om dataspill, tagging og barnelek som kunst såvel som tekster som tar opp begreper som relasjonell estetikk, interpassivitet og spørsmålet om hvor interaktivt det interaktive i realiteten er. 
 
Formålet med Kunstløftet er å øke interessen for, kvaliteten på, og anerkjennelsen av kunst for et ungt publikum. I dette inngår også et mandat om å skape økt bevissthet og debatt rundt kulturproduksjon og -resepsjon. Lek og deltakelse er blant samtidens mest sentrale honnørbegreper, men spørsmålet om hvorvidt inkluderingen  av disse elementene gir bedre kunst – eller om det som omtales som deltakelsesbasert og interaktivt i realiteten er det – blir sjelden stilt og enda sjeldnere besvart.  Kunstløftets nye papirutgave representerer et forsøk på å ta tak i slike uproblematiserte forestillinger, og stille spørsmål som kan lede oss i retning av en mer utbytterik kunst for barn og unge.
 
Avisen kan leses her:
 


Ønsker du å få tilsendt neste utgave av Kunstløftets avis gratis? Send navn og adresse til abo@kunstloftet.no. Ønsker du å motta Kunstløftets elektroniske nyhetsbrev? Meld deg på her: http://www.kunstløftet.no/nyhetsbrev.

blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>