Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

Ny dansk nettpublikasjon

Foto: Franz Bomberg

Foto: Franz Bomberg

Danskene går foran med et godt eksempel med sin nye publikasjon som reflekterer rundt forholdet mellom kunst og barns utvikling.

– Kunst og kultur er viktig i seg selv, men også for barn og unges innlæring og dannelse, hevder Anne Kristine Mortensen i Kulturstyrelsen. Med bakgrunn i denne påstanden så utgiverne av den danske publikasjonen «BØRN KUNST KULTUR – i en hverdag der dur» behovet for å argumentere for hvorfor det er viktig å arbeide med kunst og kultur i skolen og i barns dagtilbud.


Illustrasjon fra «BØRN KUNST KULTUR – i en hverdag der dur». Foto: Caspar Miskin, Københavns Museum.

Publikasjonen er delt inn i syv selvstendige kapitler som hver tar for seg ulike problemstillinger knyttet til forholdet mellom barns møte med kunst og kultur og deres utvikling . Hvert enkelt av de syv kapitlene tar utgangspunkt i et spørsmål, som «hvorfor styrker kunst og kultur barns demokratiske evner?» og «hvorfor er nordisk barnekultur så spesiell?», eller en påstand, som «kompetente voksne skaper kompetente barn» og «kreative barn er en samfunnsinvestering». Utformet som et lite digitalt magasin,  finner man i hvert kapittel en stor samling ulike artikler – hvor en rekke pedagoger, forskere, politikere, kunstnere og kulturpersoner kommer til orde med sine perspektiver og refleksjoner rundt det gitte tema. 
 

Foruten et behov for å argumentere for hvorfor det er viktig å arbeide med kunst og kultur i skole og dagtilbud for barn, så redaksjonen et behov for å dele eksempler på hvordan man kan jobbe med det .
Publikasjonen inneholder derfor også en lang rekke eksempler på konkrete aktiviteter, linker og henvisninger til videre lesning. «BØRN KUNST KULTUR – i en hverdag der dur» er med andre ord ikke bare uunnværlig litteratur for oss som interesserer oss for kunst for barn og unge, men den vil også kunne fungere som oppslagsverk og inspirasjonskilde – til både videre lesning og videre forskning.


Illustrasjon fra «BØRN KUNST KULTUR – i en hverdag der dur».

Publikasjonen, som er gitt ut av Kulturstyrelsen, danskenes svar på Norsk kulturråd, ble påbegynt i midten av 2011. Det er en en tverrfaglig publikasjon, hvor redaksjonsgruppen har vært sammensatt av medlemmer med bakgrunn fra kunst, kultur, dagtilbud og skole. Frem til oktober vil kapittel for kapittel lanseres elektronisk. De to første kapitlene er allerede tilgjengelige og er å finne på her >>, og en påmelding til Børnekulturportalens nyhetsbrev vil gi deg beskjed fortløpende ettersom hvert nytt kapittel publiseres.

Sara Hammer, assisterende redaktør.
 

blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>