Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

Et oppgjør med forenklede holdninger

Ethos - Fra prosjektet Street art i Vardø. <br><br>Foto: Kjell Ivar Knutsen Gaare

Ethos - Fra prosjektet Street art i Vardø.

Foto: Kjell Ivar Knutsen Gaare

Å arbeide for at barn og unge får et bedre kunsttilbud påkaller evnen til å stille presise spørsmål, og la de interessante svarene bli en del av fortellingen om hva som kjennetegner kunst i vår tid.

Debatten om betydningen av kunst i oppveksten, både den praktisk estetiske, og den unge mennesker tilbys eller oppsøker for opplevelsens skyld, er symptomatisk for større endringer. Nettopp dette er formålet og materiale for Kunstløftets nye nettside; all vår oppmerksomhet skal vies den kunsten og de menneskene som kan synliggjøre noen interessante sammenhenger og perspektiver i skjæringspunktene som finnes i feltet for kunst for unge og barn.

Ute av tradisjonen

Unge mennesker har som publikummere tradisjonelt befunnet seg i et landskap av forenklede kategorier og et instrumentelt dannelsesformål; bare betegnelsen «barn og ungdom» dekker over svært ulike aldersgrupper og forutsetninger for å motta kunst. Flere kunstnere og produksjonsmiljøer løsriver seg fra denne tradisjonen og møter unges livsverden med samme faglige interesse og åpenhet som omfatter såkalt «Kunst for voksne». Da eksponeres kunst som støter mot foreldede holdninger; om hvordan kunsten møter publikum, om hvilke temaer unge mennesker tåler, at de må forklares alt og ikke minst at unges resepsjon kan være en fornyende kraft.

Fra prosjektet Tæsjern på Grønland. Foto: Ellen Stokland

Fra prosjektet Tæsjern på Grønland. Foto: Ellen Stokland

Nye viktige tiltak

En påfallende endring er satsningen gjennom kulturskolen, Den Kulturelle Skolesekken, Ungdommens Kulturmønstring og ulike kunstinstitusjoners nye oppmerksomhet for unge. Dette genererer også et nytt kunstpublikum. Barn og ungdommers nye mediebruk inngår også i dette bildet av kulturkonsum, kreativitet og kompetanse som gjør møtet mellom kunst og publikum til noe nytt og interessant. At stedet for kunstformidling i større grad er utenfor kunstinstitusjonen vet vi også teller for det unge publikummet.

Unge mennesker har som publikummere tradisjonelt befunnet seg i et landskap av forenklede kategorier og et instrumentelt dannelsesformål; bare betegnelsen «barn og ungdom» dekker over svært ulike aldersgrupper og forutsetninger for å motta kunst.

Og ja, vi har en jobb å gjøre for å samle alle de vi tror potensielt har stor interesse for det vi vil formidle på www.kunstløftet.no. Flere kunstnere og kunstpedagoger krysser de typiske fagforståelsene – det å forene disipliner, ideer og erfaringer gir grobunn for nytt og bedre arbeid. Ikke alltid, men ofte, og kanskje særlig regionalt, eller blant kunstnere som arbeider med kunst for unge. Vi vil på våre nettsider bestrebe oss på å hente frem de gode eksemplene fra ulike felt, steder og kunstpraksiser som vi tror kan være av faglig interesse for langt fler enn de som typisk interesserer seg for det – nære kolleger eller fagfeller.

Fra prosjektet "Snakk for deg sjøl" av Rebekka Brox Liabø.

Det går i riktig retning

Kunstløftet gjorde nylig en undersøkelse om hva det forskes og undervises på når det gjelder kunst for barn og unge, på høyskoler og universitet. Resultatet var positivt overraskende, oppløftende og kanskje symptomatisk. I sum, på de ulike fagområdene, vies dette feltet større oppmerksomhet enn vi kanskje trodde. Relativt til økt produksjonsvolum, nye formidlingsformer og visningssteder, tror vi det blir flere som fordyper seg og produserer nyttig kunnskap. Kunstløftets nettside går i dialog med disse miljøene. Hva undersøker de, og i hvilken grad er undervisningen for kunststudenter og lærerstudenter på høyden av kunnskapen som gradvis opparbeider seg i miljøene? Følg med på Kunstløftets nettsider så finner du det ut!

Kunstløftets redaksjon vil arbeide frem feltets viktigste referanseside på nett. Et digitalt magasin som holder deg ajour med bevegelsene, nyhetene og tendensene. Kunstløftets nettsider skal være uunnværlig for de som vil bidra til den kanskje viktigste fornyelsen i kulturpolitikken. Velkommen til relansering av www.kunstløftet.no


Rolf Engelsen er prosjektleder for Kunstløftet og ansvarlig redaktør for nettsiden


blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>