Jubileum 2015

Kulturrådet 50 år 1965 - 2015

Min tid i rådet

Asta Busingye Lydersen

Asta Busingye Lydersen. Foto: Ivar Kvaal

Asta Busingye Lydersen. Foto: Ivar Kvaal

Asta Busingye Lydersen sluttet som nestleder i Kulturrådet i 2015 etter å ha vært med i seks år. Hun husker best prosjektene som skapte sterke følelser og stor debatt, som for eksempel Morten Traaviks Nord-Korea-prosjekter.

I jubileumsåret vil vi intervjue flere av Kulturrådets medlemmer siden det første rådet ble utnevnt i 1965. Tidligere medlemmer som er blitt intervjuet er Torbjørn Rodahl, Audgunn Oltedal, Edel Hætta Eriksen, Åse Enerstvedt, Oddvar S. Kvam, Ragnar Hovland, Kirsten Bråten Berg, Khalid Salimi, Tove Karoline Knutsen, Knut Haavik og Bentein Baardson. Denne gangen er det Asta Busingye Lydersen sin tur.

Navn: Asta Busingye Lydersen (født 18. august 1970)
Rådsmedlem: 2009-2015 (nestleder)
Hjemsted: Oslo
Biografi: Vikar som kommunikasjonsrådgiver i Kulturdepartementet, frilansskuespiller, skribent og medlem artistkollektivet Queendom som fikk Oslo Bys Kunstnerpris i 2007. Lydersen har spilt musikal- og teaterroller ved en rekke institusjonsteatre, samt i flere film- og TV-produksjoner. Hun har også jobbet som journalist i NRK Migrapolis. I forbindelse med 100-årsjubileet for kvinners stemmerett skapte Lydersen debatt med «Afropolitt» (Aschehoug 2013), et personlig essay om norskafrikansk identitet og kulturlivets kompliserte forhold til det flerkulturelle. Lydersen har vært styremedlem i Agder Teater og sitter i juryen i Telenors Kulturpris.


1. Hvilken betydning mener du Kulturrådet har for kunst og kulturlivet i Norge?

- Støtte fra Kulturrådet gir anledning til kunstnerisk utforskning og fordypning uten krav til økonomisk lønnsomhet eller kommersiell suksess. Det fører til at Norge har utviklet en rekke særegne kunstnerskap som opererer på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Det frie feltet er ofte er mer innovativt og tettere på samfunnet enn de store institusjonene, og spiller dermed en viktig rolle i å drive kunst-og kulturlivet fremover.

2. Er det noe spesielt du husker fra tiden som rådsmedlem?

- Da jeg kom inn i Kulturrådet var det ikke noe rådsmedlem som satt i Utvalg for barn og unge og kunne tale denne gruppens sak i rådet. I min periode som leder for Utvalg for barn og unge har jeg gått inn for å skape engasjement rundt denne viktige delen av kunst- og kulturfeltet. Jeg er glad rådets nye strategi slår fast at barn og unge er et satsingsområde også i årene som kommer.
Jeg husker ellers best de prosjektene som har skapt sterke følelser og stor debatt i rådet. Blant dem kan nevnes Julian Blaues forestilling «Bestialitetsteologisk fakultetsgrunnlegging» og Morten Traaviks Nord-Korea-prosjekter.

3. Hva synes du har vært de største utfordringene for Kulturrådet i de to periodene du har vært medlem?

- Kulturrådets arbeid befinner seg i spenningsfeltet mellom kunstfaglige og politiske interesser. Siden jeg kom inn i Kulturrådet i 2009 har Trond Giske, Anniken Huitfeldt, Hadia Tajik og Thorhild Widvey vært kulturministre - og Kulturrådet har vært i en kontinuerlig omstillingsprosess: Sammenslåing, flytting, overføring og omrokkering av poster, nye føringer, nye politiske prioriteringer. Det har vært utfordrende for både administrasjon, råd, og ikke minst søkere, å forholde seg til.

- Så lenge Kulturrådet forvalter fellesskapets midler vil det alltid stå i spagat - ikke mellom børs og katedral - men mellom kunstlivet og demokratiet.

Rådsmedlemmer 2009 - 2010

 • Bentein Baardson, teaterinstruktør, Oslo, leder
 • Asta Busingye Lydersen, artist, nestleder
 • Aslaug Juliussen, tekstilkunstner, Karasjok
 • Vegar Snøfugl, daglig leder, Trondheim
 • Arnfinn Bjerkestrand, musiker, Oslo
 • Ivar Roger Hansen, museumsdirektør, Alstadhaug
 • Ottar Grepstad, direktør, Volda
 • Ingrid Lorentzen, danser, Oslo
 • Solveig Øvstebø, museumsdirektør, Bergen
 • Erik Fosnes Hansen, forfatter, Oslo

Rådsmedlemmer 2010 - 2012

 • Bentein Baardson, teaterinstruktør, Oslo, leder
 • Asta Busingye Lydersen, artist, nestleder
 • Aslaug Juliussen, tekstilkunstner, Karasjok
 • Vegar Snøfugl, daglig leder, Trondheim
 • Arnfinn Bjerkestrand, musiker, Oslo
 • Olaug Nilssen, forfatter, Bergen
 • Gro Persson, museumsdirektør, Stavanger
 • Ingrid Lorentzen, danser, Oslo
 • Solveig Øvstebø, museumsdirektør, Bergen
 • Erik Fosnes Hansen, forfatter, Oslo

2011

 • Marianne A. Olsen, historiker, Tromsø (erstatter Aslaug Juliussen)

Rådsmedlemmer 2012 - 2013

 • Yngve Slettholm, komponist, direktør, Oslo, leder
 • Asta Busingye Lydersen, artist, 1. nestleder
 • Arnfinn Bjerkestrand, musiker, 2. nestleder
 • Iren Reppen, skuespiller, Nordland
 • Marianne A. Olsen, historiker, Tromsø
 • Arne Fagerholt, danser, kulturleder, Orkdal
 • Ingar Sletten Kolloen, forfatter, Lillehammer
 • Solveig Øvstebø, museumsdirektør, Bergen
 • Erik Fosnes Hansen, forfatter, Oslo
 • Gro Persson, museumsdirektør, Stavanger

Rådsmedlemmer 2014 - 2015

 • Yngve Slettholm, komponist, direktør, Oslo, leder
 • Asta Busingye Lydersen, artist, 1. nestleder
 • Arnfinn Bjerkestrand, musiker, 2. nestleder
 • Iren Reppen, skuespiller, Nordland
 • Marianne A. Olsen, historiker, Tromsø
 • Arne Fagerholt, danser, kulturleder, Orkdal
 • Anne Oterholm, forfatter, Oslo
 • Geir Haraldseth, billedkunstner, Stavanger
 • Anne Marit Noraker, museumsleder, Valdres
 • Soon-Mi Chung, musiker, Oslo

Se alle intervjuene i artikkelserien Min tid i rådet.


blog comments powered by Disqus