Jubileum 2015

Kulturrådet 50 år 1965 - 2015

min tid i rådet

Kirsten Bråten Berg

Pressebilde. Foto: Marit Simonstad Kvaale

Pressebilde. Foto: Marit Simonstad Kvaale

Fra tiden i Kulturrådet husker Kirsten Bråten Berg først og fremst en klok leder, en engasjerende kulturminister og et 30-årsjubileum.

I jubileumsåret vil vi intervjue flere av Kulturrådets medlemmer siden det første rådet ble utnevnt i 1965. Tidligere medlemmer som er blitt intervjuet er Torbjørn Rodahl, Audgunn Oltedal, Edel Hætta Eriksen, Åse Enerstvedt, Oddvar S. Kvam og Ragnar Hovland. Denne gangen er det Kirsten Bråten Berg sin tur.

Navn: Kirsten Bråten Berg (født 7. januar 1950)
Rådsmedlem: 1993-1996
Hjemsted: Rysstad i Valle kommune i Setesdal
Biografi: Visesanger, folkemusiker og sølvsmed. Hun har vunnet landskappleiker og en rekke andre priser. Berg har deltatt på flere innspillinger med ulike artister i forskjellige sjangre, som for eksmpel Vamp, Arild Andersen og Kouame Sereba. I alle år har hun også undervist i kveding og har vært ansatt på Valle videregående skole. I 2005 ble hun utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats som kunstner og kulturformidler. To år etter blir hun medlem av Agder Vitenskapsakademi, og i 2011 ble hun statsstipendiat.

1. Hvilken betydning mener du Kulturrådet har for kunst og kulturlivet i Norge?

- Norsk kulturråd har stor betydning for all form for kunst og kultur, fordi rådet skal dekke hele spekteret av kulturaktivitet i Norge.

2. Er det noe spesielt du husker fra tiden som rådsmedlem?

- Jeg husker med glede rådsmøtene under ledelse av den kloke, humoristiske og lune Jon Bing. Rådet fra 1992 til 1996 besto av mange utøvende kunstnere innen blant annet musikk, billedkunst, arkitektur, og de hadde sterke meninger. Jeg husker også godt feiringen av Kulturrådets 30-årsjubileum, og flere bevilgninger ble delegert til fagutvalgene. Og ikke minst husker jeg Åse Kleveland som en svært engasjert kulturminister.

3. Hva synes du var de største utfordringene for Kulturrådet på den tiden?

- For rådsmedlemmene ble det en stor utfordring å sitte som leder i et fagutvalg og nestleder i et annet. Sjølv var jeg med i to «nye» utvalg, kultur/næring og scenekunst.

Rådsmedlemmer 1993 - 1996

Oppnevnt ved Kongelig resolusjon

 • Jon Bing, forfatter, jurist, professor, Oslo, leder
 • Tove Veierød, Harstad, nestleder
 • Erik Bartnes, bonde, forhandlingsleder, Steinkjer
 • Kirsten Bråten Berg, Rysstad
 • Brit H. Fuglevaag, Oslo
 • Halldis Hoaas, Elverum
 • Jan Henry Keskitalo, Kautokeino
 • Thomas Thiis-Evensen, Oslo
 • Rolf Wallin, komponist, Oslo

Oppnevnt av Stortinget

 • Knut Berg, Oslo
 • Reidun Berg, Oslo
 • Arnfinn Engen, historiker, forfatter, Lillehammer
 • Odd Nerdrum, Oslo

Se alle intervjuene i artikkelserien Min tid i rådet.


blog comments powered by Disqus