Jubileum 2015

Kulturrådet 50 år 1965 - 2015

min tid i rådet

Oddvar S. Kvam

Oddvar S. Kvam

Oddvar S. Kvam

Jurist og komponist Oddvar S. Kvam var leder for Kulturrådet i to perioder. Han synes den største utfordringen var å finne de nyskapende prosjektene.

I forbindelse med Kulturrådets 50-årsjubileum vil vi intervjue flere av Kulturrådets medlemmer siden det første ble opprettet i 1965. Tidligere intervjuer i serien er Torbjørn Rodahl, Audgunn Oltedal, Edel Hætta Eriksen og Åse Enerstvedt. Denne gangen er det Oddvar S. Kvam sin tur.

Les tidligere intervjuer.

Navn: Oddvar Schirmer Kvam (født 26. september 1927)
Rådmedlem: 1985-1992 (leder i to perioder)
Hjemsted: Oslo
Biografi: Oddvar S. Kvam er jurist og komponist. Han studerte klaver og teori ved musikkonservatoriet i Oslo i 1943-1948. Senere studerte han orkesterdireksjon med Odd Grüner-Hegge og komposisjon med Karl Andersen, David Monrad Johansen og Herman D. Koppel. Sitt gjennombrudd som komponist opplevde han i 1966, da han vant en konkurranse med et verk for mannskor og orkester. I 1961 ble han høyesterettsadvokat og startet egen advokatpraksis. Kvam har hatt mange tillitsverv i norsk kulturliv og er ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden og æresmedlem av Norsk Komponistforening.   
 

1. Hvilken betydning mener du Kulturrådet har for kunst og kulturlivet i Norge?

- Etter min mening har Kulturrådet hatt meget stor betydning for utviklingen av norsk kultur og kunst. Fordelen med Kulturrådet er at det der sitter kunstnere fra de fleste kunstgrener. Dette er en  motsetning til Kulturdepartementet som består for det meste av byråkrater, selv om de også selvsagt har interesse for kunst og gjør sitt beste med sine forutsetninger. Men det er klart at jeg opplevde i Kulturrådet at det var kunstnerne selv som oftest var de nærmeste til å se hvor det var mest fordelaktig å satse penger. Et annet viktig poeng er at medlemmene i Kulturrådet ikke bare er fra Oslo-området, men også fra distriktene.

2. Er det noe spesielt du husker fra tiden som rådsmedlem?

- Jeg har dessverre ikke arkivert papirene fra Kulturrådet, så jeg kan ikke peke ut noen spesielle prosjekter. Det ble en altfor stor papirbunke. Men jeg erindrer iallfall at de aller fleste prosjektene ble begeistret mottatt av oss i Kulturrådet, og de ble vellykket gjennomført.

3. Hva synes du var de største utfordringene for Kulturrådet på den tiden?

- Utfordringene var å finne nyskapende prosjekter, som engasjerte kunstnerne i distriktene og som lot seg gjennomføre økonomisk og helst med de kunstnere som distriktet hadde. Naturligvis var det også utfordrende å finne prosjekter som ville bli til givende kulturopplevelser for lokalbefolkningen og om de kunne bli til glede for større deler av landet, hvis de fikk større suksess.

Rådsmedlemmer 1985-1988

(oppnevnt ved Kongelig resolusjon):

 • Oddvar S. Kvam, Oslo, leder
 • Eilert Eilertsen, Bergen, nestleder
 • Finn Christensen, Oslo
 • Håkon Fimland, Førde
 • Jan Henry Keskitalo, Kautokeino
 • Åse-Marie Nesse, Oslo
 • Birgitta Rønnestad, Molde
 • Alf Skådum, Porsgrunn
 • Olina Storsand, Trondheim

(oppnevnt av Stortinget):

 • Henrik Bargem, Hisøy
 • Knut Berg, Oslo
 • Reidun Berg, Oslo
 • Guttorm Hansen, Namsos

Rådsmedlemmer 1989-1992

(oppnevnt ved Kongelig resolusjon):

 • Oddvar S. Kvam, Oslo, leder
 • Tove Veierød, Harstad
 • Håkon Fimland, Førde
 • Ragnar Hovland, Valen
 • Jan Henry Keskitalo, Kautokeino
 • Hilde Mæhlum, Oslo
 • Kari Nordheim-Larsen, Skien
 • Bjørn Schoder, Kristiansand
 • Anne-Johanne Sørheim, Lena

(oppnevnt av Stortinget):

 • Knut Berg, Oslo
 • Reidun Berg, Oslo
 • Guttorm Hansen, Namsos
 • Jakob Aano, Hafrsfjord

Se alle tidligere rådsmedlemmer (pdf)

Se alle intervjuene i artikkelserien Min tid i rådet.


blog comments powered by Disqus