Jubileum 2015

Kulturrådet 50 år 1965 - 2015

Rådsmedlem

Torbjørn Rodahl

Torbjørn Rodahl ble oppnevnt til det første Kulturrådet, som begynte sitt virke i 1965.

Torbjørn Rodahl ble oppnevnt til det første Kulturrådet, som begynte sitt virke i 1965.

Arkitekt Torbjørn Rodahl var med i det første Kulturrådet. Han husker best kulturhusbesøk og kunstnere med sterke meninger.

Kulturrådet fyller 50 år neste år, men allerede 11. desember går startskuddet for jubileumsåret. I en serie på Kulturradet.no vil vi intervjue flere av Kulturrådets medlemmer siden det første ble opprettet i 1965. Førstemann ut er Torbjørn Rodahl.

Navn: Torbjørn Rodahl (født 21. juli 1926)
Rådsmedlem: 1965-1968
Hjemsted: Hole, Buskerud
Biografi: Torbjørn Rodahl er arkitekt utdannet ved NTH i 1951. Han har vunnet en rekke arkitektkonkurranser sammen med Paul Cappelen som han drev arkitektkontor sammen med. Senere etablerte han Torbjørn Rodahl Arkitektkontor. Han har også vært aktiv Arbeiderparti-politiker og var særlig engasjert i bolig- og kulturpolitikk. Driver et gårdsbruk på Frognøya i Tyrifjorden.

1.       Hvilken betydning mener du Kulturrådet har for kunst og kulturlivet i Norge?

- I de siste årene har jeg ikke fulgt så mye med på Kulturrådets arbeid, så det er vanskelig å svare på. Men når jeg går gjennom avisene, merker jeg at kulturfeltet og Kulturrådet ikke har så stor betydning. Som i boligpolitikken er det frie markedskrefter som styrer kulturpolitikken. Dermed blir kulturpolitikken lite målrettet. Det er synd for det er så mange kultursaker som kunne være av interesse. Jeg har selv to barn som er kunstnere, så jeg har kunst og kultur nært innpå meg.

2.       Er det noe spesielt du husker fra tiden som rådsmedlem?

- Jeg var imponert over flere av medlemmene, særlig formannen. Vi fikk flere oppgaver i Kulturrådet. Det mest imponerende var rådets forhold til museer og kultursentra, som vi besøkte. Noe av det morsomste jeg fikk være med på, var reisene i nord og sør. Det var veldig interessant å møte samisk kultur.  Jeg er selv født i Nord-Norge og har et godt forhold til landsdelen. På et stort kulturmøte fortalte jeg en historie om da jeg vokste opp i Mosjøen. Jeg gikk tur over Finnmarksvidda og tok inn på et sted langt inne på vidda. Jeg fikk låne et par lobber av en same, og jeg har aldri vært så sår på beina.  

3.       Hva synes du var de største utfordringene for Kulturrådet på den tiden

- Kulturrådet besto for det meste av kjente kunstnere som hadde sterke meninger. Derfor var det vanskelig å bli enige i mange saker. Det ble en del diskusjon og krangel, og det var ubehagelig.  Jeg var aktiv i Arbeiderpartiet på den tiden, og det hendte jeg kom med kritikk i Kulturrådet. Jeg synes Kulturrådets arbeid var spredt over et så stort felt.  

Håkon Stenstadvold, INgeborg Lyche, Leif Wilhelmsen og Torbjørn Rodahl

Kulturrådet har møte, fra venstre kunstner Håkon Stenstadvold, byråsjef Ingeborg Lyche, ekspedisjonssjef Leif J. Wilhelmsen og arkitekt Torbjørn Rodahl, 26. mars 1965. Foto: Leif Høel, Dagbladet. Hentet fra Digitalt museum

Rådsmedlemmer 1965-1968

Oppnevnt ved kongelig resolusjon:

 • Kjell Bekkelund, pianist (viseformann)
 • Thorbjørn Egner, forfatter
 • Hans Heiberg, teatersjef
 • Torbjørn Rodahl, arkitekt
 • Inger Sitter, malerinne
 • Halldis Moren Vesaas, forfatter
 • Leif J. Wilhelmsen, ekspedisjonssjef (formann)

Oppnevnt av Stortinget:

 • Kjell Bondevik, dosent , erstattes raskt av Olaf Kortner, lektor
 • Edvard Bull, professor
 • Bjartmar Gjerde, sjefsekretær
 • Håkon Stenstadvold, maler/rektor

Se alle intervjuene i artikkelserien Min tid i rådet.


blog comments powered by Disqus