Jubileum 2015

Kulturrådet 50 år 1965 - 2015

min tid i rådet

Tove Karoline Knutsen

Tove Karoline Knutsen. Foto: Stortinget

Tove Karoline Knutsen. Foto: Stortinget

Da Tove Karoline Knutsen var medlem i Kulturrådet, opplevde hun at det var utfordrende å rekruttere folk fra hele landet til rådet og de forskjellige utvalgene.

I jubileumsåret vil vi intervjue flere av Kulturrådets medlemmer siden det første rådet ble utnevnt i 1965. Tidligere medlemmer som er blitt intervjuet er Torbjørn Rodahl, Audgunn Oltedal, Edel Hætta Eriksen, Åse Enerstvedt, Oddvar S. Kvam, Ragnar Hovland, Kirsten Bråten Berg og Khalid Salimi. Denne gangen er det Tove Karoline Knutsen sin tur.

Navn: Tove Karoline Knutsen (født 14. januar 1951)
Rådsmedlem: 2001-2004
Hjemsted: Tromsø
Biografi: Sanger, komponist og Arbeiderparti-politiker. Hun har siden 2005 vært stortingsrepresentant for Troms. For tiden er hun medlem i Helse- og omsorgskomiteen. Fra 1997 til 2001 var hun festspilldirektør for Festspillene i Nord-Norge. På 70- og 80-tallet sang hun i jazzgruppen Søyr og var aktiv i jazzmiljøet i Trondheim, hvor hun blant annet underviste i jazzsang på musikkonservatoriet. Senere bosatte hun seg i Tromsø og jobbet som frilansmusiker og rektor ved Tromsø musikkskole. 

1. Hvilken betydning mener du Kulturrådet har for kunst og kulturlivet i Norge?

Kulturrådet har en viktig rolle som tilskuddsforvalter av offentlige midler, spesielt til frilanskunstere, og som iverksetter av tiltak innenfor kulturfeltet.


2. Er det noe spesielt du husker fra tiden som rådsmedlem?

Jeg var spesielt opptatt av at Kulturrådet i større grad skulle tilgodese kor og vokalensembler, på linje med instrumentalister. Vi fikk tatt noen initiativ med tanke på en bedre balanse her, uten at vi fikk realisert dette i så stor grad som vi ønsket.


3. Hva synes du var de største utfordringene for Kulturrådet på den tiden?

Det var utfordringer knyttet til at man ikke hadde en tilstrekkelig bred rekrutteringsstrategi til rådet og de ulike utvalgene. Det er etter min mening viktig å ha med folk fra ulike miljøer og ikke minst fra forskjellige deler av landet i utvalg og råd når midler skal fordeles. Dette er viktig fordi man som beslutningsgrunnlag bør ha kjennskap til ulike kunstneriske miljøer over hele landet når tildelinger skal gjøres.

Rådsmedlemmer 2001-2004

(oppnevnt ved Kongelig resolusjon):

Vigdis Moe Skarstein, universitetsdirektør, Trondheim, leder
Khalid Salimi, redaktør, forfatter, daglig leder, nestleder
Linn Ullmann, forfatter, Oslo
Kjersti Alveberg, koreograf, Oslo
Per Kvist, dekan, Tromsø
Maiken Ims, informasjonsdirektør, Sandnes
Ola E. Bø, dramaturg, Oslo

(oppnevnt av Stortinget):

Arnfinn Engen, historiker, forfatter, Lillehammer
Tove Karoline Knutsen, artist, Tromsø
Knut Hanselmann, fylkessekretær Norges Blindeforbund, Kleppestø
Reidun Brusletten, adjunkt, Nesbyen

(oppnevnt etter forslag fra Kommunenes Sentralforbund):

Laila Skarheim, tidl ordfører, Risør
Johannes Bergsåker-Aspøy, sjefslege, Sandnes

Se alle intervjuene i artikkelserien Min tid i rådet.


blog comments powered by Disqus