Tverrfaglig

Rom for kunst

Aktuelt

Nye tildelinger til gjesteopphold

Lørenskog hus får støtte til å engasjere kunstner og kurator Lene Tangen som gjestekurator.

Lørenskog hus får støtte til å engasjere kunstner og kurator Lene Tangen som gjestekurator.

14 kunst- og kulturarenaer er tildelt støtte til å finansiere opphold for gjestekunstnere og/eller kuratorer fra Kulturrådets forsøksordning for gjesteoppholdsstøtte. Blant tilskuddsmottakerne er Lørenskog hus og Spriten Kunsthall.

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 25 søknader. Søkerne er ulike typer kunst- og kulturarenaer, bl.a. kunstnerstyrte visningssteder, festivaler, kunsthaller, kulturhus og museer.

Et av prosjektene som mottar støtte er Lørenskog hus. I prosjektet skal kunstner og kurator Lene Tangen engasjeres som gjestekurator for Kunstsalen i kulturhuset i hele 2016. Under oppholdet skal Tangen bidra til å profesjonalisere arbeidsform, utvikle nye utstillingskonsept, samt bygge opp nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppholdet skal bidra til at kulturhuset, i samarbeid med den lokale kunstforeningen, kan utvikle og profesjonalisere et eget program- og formidlingsarbeid innen visuell kunst.

Se alle tildelingene fra møtet 

Det er også gitt støtte til Skien kommune og Spriten kunsthall til et toårig pilotprosjekt, SKIEN SESSIONS. Jazzmusiker og komponist Bugge Wesseltoft skal engasjeres som kurator for å utvikle og etablere en ny musikkscene og et musikkfaglig kompetansenettverk ved Spriten kunsthall med omkringliggende scener. Samarbeidspartnere i prosjektet er konsertarrangørene Grenland Jazzforum og Skiensjazzdraget og konsertserien Nylyd.

- Det er særlig gledelig med gode søknader fra både kulturhus og arrangørmiljøer i musikkfeltet. Det har til nå vært ganske få søknader fra denne type arenaer i søknadsbunkene, og disse to prosjektene treffer forsøksordningens formål godt, sier utvalgsleder og rådsmedlem Marianne A. Olsen.

I vurderingen av søknader har utvalget prioritert prosjekter der opphold for kunstnere og/eller kuratorer skal resultere i en utvikling av kunstnerisk og faglig arbeid ved arenaen, for eksempel gjennom kuratering, program og programsamarbeid, eller gjennom samarbeid med lokale kunstnere eller aktører. Utvalget har også lagt vekt på elementer som internasjonalt samarbeid og utveksling av kunstfaglig kompetanse i Norge.

Om ordningen

Forsøksordningen er i utgangspunktet opprettet for perioden 2014-2015. Kulturrådet vil avgjøre om ordningen videreføres med søknadsfrister i 2016 i rådsmøte i januar 2016.

Ordningen har til formål å styrke arenaenes muligheter for utvikling av både innhold og programmeringskompetanse. Kunst- og kulturarenaer kan søke støtte til å invitere kunstnere, kunstnergrupper og kuratorer på høyt nivå til opphold og samarbeid om programmering og/eller kunstprosjekter. Tilskudd gis til å dekke honorar, reise og opphold for gjestekunstnere/gjestekuratorer.

Lenker

Se alle tildelingene fra møtet 

Søkerliste til fristen i september 2015

Støtteordning for gjesteopphold

Mer informasjon om ordningen

 


blog comments powered by Disqus