Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

Nytte og gagn

Illustrasjon: Sharmila Banerjee

Illustrasjon: Sharmila Banerjee

Leder i Kunstløftets siste avis, distribuert gjennom Morgenbladet 6. november 2015.

Temaet for denne siste av Kunstløftets aviser er estetisk kompetanse, hvilket på mange måter er et passende sted å sette punktum. I løpet av de åtte årene Kunstløftet har eksistert, har kritikken av kunsten og humanioras rolle i norsk utdanning gradvis blitt mer omfattende og prinsipiell. Og i bunnen ligger alltid det samme kravet om at disse feltene må produsere noe som er til nytte for resten av samfunnet – som direkte eller indirekte bidrar til målbare kunnskaper og ferdigheter.
 
I dette kravet ligger det en fundamental nedvurdering av dannelsesbegrepet slik det tradisjonelt har blitt forstått i både norsk grunnskole og høyere utdanning. Og denne nedvurderingen innebærer ikke bare en innsnevring av unge menneskers muligheter til å bli utfordret og stimulert på et åndelig, etisk og estetisk plan, men også en innsnevring av definisjonen på hva som utgjør et godt og velfungerende samfunn.
 
I bred forstand handler estetisk kompetanse om å være i stand til å forstå og fortolke kunsten og kulturuttrykkene man møter, og i så måte har begrepet åpenbart en kunnskaps- og ferdighetskomponent som henger sammen med praktisk erfaring med kunstfag. Samtidig beskriver det også en aktiv og villet følsomhet i møte med sanseinntrykk som ellers ofte frarådes i et moderne samfunn; en evne til å se, høre og tenke på nye og mer nyanserte måter.
 
I denne utgaven av Kunstløftet har vi forsøkt å diskutere og problematisere begrepet estetisk kompetanse på ulike måter. Det handler naturlig nok mye om internett og teknologisk betingede perspektiver, men her finner du også tekster som ser på kulturpreferanser i en klassekontekst, som tar til orde for en verdiløs kunst, og som spør hvorvidt det å besitte estetisk kompetanse er det samme som å være avstumpet – eller rettere sagt å være avstumpet på «riktig» måte.
       
Barn og ungdom fortjener å få utvikle redskaper for å håndtere de sidene av livet som ikke handler om å jobbe og oppfylle forpliktelser. Og selv om det unektelig føles vemodig å takke for seg nå som det allmenne kulturfeltet synes å nærme seg den samme ustabiliteten som lenge har karakterisert kunst- og kulturtilbudet for unge, håper at vi at Kunstløftet har sådd noen frø som kan få spire også etter at vi er borte.
 

blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>