Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

SE! Kompott

Utsnitt av Kompott og av barnas kunstverk. Anne Cathrine Lande og Liva Mork Fra Haugerudhagan estetiske barnehage. Foto: Anne Cathrine Lande og Liva Mork Fra Haugerudhagan estetiske barnehage. Foto: Anne Cathrine Lande og Liva Mork Fra Haugerudhagan estetiske barnehage. Foto: Anne Cathrine Lande og Liva Mork Fra Haugerudhagan estetiske barnehage. Foto: Anne Cathrine Lande og Liva Mork Fra Haugerudhagan estetiske barnehage. Foto: Anne Cathrine Lande og Liva Mork Fra Haugerudhagan estetiske barnehage. Foto: Anne Cathrine Lande og Liva Mork Fra Haugerudhagan estetiske barnehage. Foto: Anne Cathrine Lande og Liva Mork

– møte med samtidskunst i barnehagen

SE! Kompott er en kunstformidlingsproduksjon for småbarnsavdelinger i barnehager, og er tilpasset aldersgruppen null til tre år. Gjennom formidling og verksted møter barna norsk samtidskunst.
 
I produksjonen blir kunstverket Kompott av den anerkjente tekstilkunstneren Gunvor Nervold Antonsen fraktet til barnehagen og verket blir presentert av en formidler.
 
Gjennom tre besøk i barnehagen blir ulike formale og konseptuelle grep i kunstverket vektlagt gjennom dialog og undring. Gjentakende formidlingssekvenser i barnehagen skaper relasjon til kunstverket, som forsterkes gjennom barnas erfaringer i verkstedet. Her får barna kjennskap til kunstnerens arbeidsprosess og materialbruk. Barna får utforske ulike teknikker, materialer, former, farger og teksturer, og lager sitt eget kunstverk. Gjennom denne sanselige tilnærmingen får barna en rik opplevelse og erfaring med norsk samtidskunst. Undring og egen skaping åpner opp for økt visuell og poetisk kompetanse.
 
SE! Kompott er en produksjon som legger vekt på barnas deltagelse både gjennom dialog og praktisk verksted. Prosjektet er et utviklingsarbeid med forskningspreg, formidling av visuell kunst (billedkunst) for aldersgruppen 0-3 år er et lite dokumentert felt. Målet er å gi barna et aktivt kunstmøte der en kunstdidaktikk tilpasset deres opplevelsesverden ligger som en betingelse for produksjonen.
 
SE! Kompott er utviklet av pedagog Anne Cathrine Lande og kunstner Liva Mork. Lande har arbeidserfaring som pedagogisk leder i Kulturparken Barnehage, praktikantstilling ved Børnehuset, Louisianna Museum of Modern Art, og som rådgiver på Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Mork har arbeidserfaring fra Nasjonalmuseet og Akershus kunstsenter som formidler, kurator, produsent, prosjektleder og logistikk- og turneansvarlig for utstillinger til DKS.
 
Varighet: Tre besøk i barnehagen, ca. 45 min. pr. gang 
Alder: 0-3 år
 
Ide og utvikling: Anne Cathrine Lande og Liva Mork
Kunstverk av: Gunvor Nervold Antonsen
Scenografi: Christopher Gjerde
Samarbeidspartnere: Haugerudhagan estetiske barnehage og Badebakken barnehage
Veiledning: Seanse, senter for kunstproduksjon ved Marit Ulvund og Karstein Solli
Prosjektet er støttet av: Kunstløftet, Norsk kulturråd og Seanse, senter for kunstproduksjon
 

blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>