Tverrfaglig

Rom for kunst

Aktuelt

Sju arenaer får støtte til gjesteopphold

Bærum kulturhus er tildelt kr 200 000 til gjestekurator for billedkunst. Foto: Damien Heinisch.

Bærum kulturhus er tildelt kr 200 000 til gjestekurator for billedkunst. Foto: Damien Heinisch.

Sju kunst- og kulturarenaer er i mai tildelt støtte til å finansiere opphold for gjestekunstnere og/eller kuratorer fra Kulturrådets forsøksordning for gjesteoppholdsstøtte. Blant tilskuddsmottakerne er Bærum kulturhus og House of Foundation i Moss, som begge skal engasjere en gjestekurator gjennom et år.

Forsøksordningen ble etablert av Kulturrådet i 2014, og i denne tredje tildelingsrunden ble det behandlet 18 søknader. Ordningens formål er å bidra til å styrke kunst- og kulturarenaers muligheter for utvikling av både innhold og programmeringskompetanse. Arenaer kan søke støtte til å invitere kunstnere, kunstnergrupper og kuratorer på høyt nivå til opphold og samarbeid om kunstprosjekter og/eller programmering.

To gjestekuratorer

Blant prosjektene som mottar støtte i denne tildelingsrunden er Bærum kulturhus' satsning på formidling av samtidskunst i kulturhusets foaje. Kulturhuset er tildelt kr 200 000 for å engasjere gjestekurator Hilde Mørch til å programmere og produsere et helhetlig utstillingsprogram for billedkunst i en prosjektperiode på ett år.

House of Foundation i Moss er tildelt kr 240 000 til å invitere den svenske kunstneren, forfatteren, redaktøren og kuratoren Karl Larsson til et gjesteopphold med ett års varighet. Larsson skal kuratere og programmere både utstillinger og festivalprogram, samt utvikle kunstpublikasjoner og et eget manus.

Det er også tildelt kr 52 000 til Kunsthall Trondheim, som i forbindelse med sin deltakelse som ekstern partner i Kiev-biennalen skal invitere biennalens to østerrikske kuratorer til samarbeid om kuratering og programarbeid for prosjektet «The School of Kyiv – Department Trondheim».

Se alle tildelingene til gjestestøtte fra rådsmøtet.

Ønsker faglig og kunstnerisk utvikling

- Utvalget har lagt vekt på at søknadene om gjesteopphold skal resultere i en utvikling av det kunstneriske og faglige arbeid ved arenaen, for eksempel gjennom kuratering, program og programsamarbeid, eller gjennom samarbeid med lokale kunstnere eller aktører, sier utvalgsleder og rådsmedlem Marianne A. Olsen.

Det er også lagt vekt på elementer som internasjonalt samarbeid og utveksling av kunstfaglig kompetanse i Norge.

Her finner du oversikt over alle tildelinger til ordningen i 2014

Her kan du lese mer om støtteordningen.  

Relaterte saker

Ny mulighet for arenaer.

Åtte arenaer får støtte til gjesteopphold.

 


blog comments powered by Disqus