Tverrfaglig

Rom for kunst

Aktuelt

8 arenaer får støtte til gjesteopphold

Kråkeslottet på Senja er en av de åtte arenaene som er tildelt støtte til gjesteopphold for kunstnere. Foto: Kråkeslottet Senja

Kråkeslottet på Senja er en av de åtte arenaene som er tildelt støtte til gjesteopphold for kunstnere. Foto: Kråkeslottet Senja

8 kunst- og kulturarenaer er tildelt støtte fra Kulturrådets forsøksordning for gjestekunstner- og gjestekuratorstøtte.

Kulturrådets faglige utvalg for rom for kunst og andre formål har tildelt til sammen kr 846 500 til 8 kunst- og kulturarenaer i den første tildelingen fra forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Gjennom ordningen kan kunstarenaer søke om støtte til å invitere og honorere kunstnere og kuratorer på høyt nivå, til opphold og samarbeid om kunstprosjekter eller programmering på arenaen. Tilskudd gis til å dekke honorar, reise- og oppholdskostnader for gjestende kunstnere eller kuratorer

31 søknader

Til den første søknadsfristen i september 2014 kom det inn 31 søknader. Åtte arenaer er tildelt tilskudd. En av de åtte som er tildelt støtte er Det andre Teatret i Oslo, som har fått tilskudd til å invitere fire utøvere fra Rapid Fire Theatre (Canada) til Oslo til et toukers opphold for å jobbe med stedsspesifikt teater. Under oppholdet skal de inviterte kunstnerne både undervise og jobbe for og med utøvere fra teateret i Oslo. Videre har foreninga ArtiJuli på Senja mottatt tilskudd til gjesteopphold med flere kunstnere, både norske og internasjonale, som et ledd i utvikling av kunstarenaen på Kråkeslottet på Senja. De inviterte kunstnerne skal arbeide med blant annet innholdsproduksjon, nettverksbygging og kuratering av program. De øvrige mottakerne av støtte til gjesteopphold er Stiftelsen Lademoen kunstnerverksteder i Trondheim, DanseFestival Barents i Hammerfest, Stiftelsen Lydgalleriet i Bergen, NOTAM – Norsk senter for teknologi i musikk og kunst i Oslo og Madstun AS i Søndre Land.

- Både omfanget på og variasjonen i søknadene som er kommet inn, tyder på at dette er en ordning det er behov for innenfor alle kunstfeltene, sier leder av fagutvalget og rådsmedlem Marianne A. Olsen.

Her ser du oversikt over alle tildelingene.

Skal styrke og utvikle arenaer

I vurderingen av søknadene har utvalget blant annet lagt vekt på at det omsøkte gjesteoppholdet skal bidra til å styrke og utvikle innhold og kunstfaglig formidlingskompetanse ved arenaen som søker støtte. Dette kan skje gjennom for eksempel kuratering, program og programsamarbeid, og/eller samarbeid med lokale kunstnere eller aktører. Det er også lagt vekt på elementer som internasjonalt samarbeid og utveksling av kunstfaglig kompetanse i Norge. Det gis ikke støtte fra forsøksordningen til ordinær drift, produksjon av gjestekunstneres kunstprosjekter eller til arrangementer og visninger de gjestende presenterer.

Her finner du mer informasjon om forsøksordningen.


blog comments powered by Disqus