Om Kulturrådet

Råd, komiteer og utvalg

Tildelingskomiteen for statens utstillingsstipend

Medlemmer 2015 og 2016

 

Tor Alex Erichsen, Tobøl , Hedmark (NK)
Vara: Trine Hovden, Bergen, Hordaland (NK)

Anne-Lise Stenseth, Dale i Sunnfjord, Sogn og Fjordane (NBK)
Vara: Jan-Erik Lundsgaard Beck, Moss, Østfold (NBK)

Jenny Rydhagen, Nesodden, Akershus (FFF)
Vara: Geir Egil Bergjord, Stavanger, Rogaland (FFF)

Robert Øfsti, Steinkjer, Nord-Trøndelag (NKF)
Vara: Tone Holmen, Skien, Telemark (NKF)