Jubileum 2015

Kulturrådet 50 år 1965 - 2015

Prosjekter gjennom 50 år

Ungdommens kulturmønstring

Hellriders opptrådte på UKMs landsmønstring i Larvik i 2014. Kunstvernissage på landsmønstringen 2014. Marlene og Gjendine danset på landsmønstringen i 2014. Big Band Bullies på UKM 2014. Kanskje spirene til et nytt Jaga Jazzist? Backstage før forestillingen, UKM 2014, Hannah, Malin og Marita.

I 2015 feirer Ungdommens kulturmønstring 30 år. Kulturrådet har vært med siden oppstarten.

I disse dager er det åpnet for påmelding til Norges største kulturmønstring i 2015. I løpet av februar og mars avholdes over 300 arrangementer i hele landet, med mer enn 20 000 ungdommer på scenen.

Ungdommens kulturmønstring (UKM) er landets største offentlige satsing på ungdomskultur og har pågått siden 1985. Siden den gang har flere hundre tusen ungdommer opptrådt på scener over hele landet. Gjennom små og store festivaler (kulturmønstringer), har ungdom mellom 10 og 20 år mulighet til å vise frem det de driver med og treffe likesinnede.  Alle er velkommen, enten de mikser musikk, danser ballet, skjærer i tre, spiller bassgitar eller hardingfele eller lager 3-D animasjoner på PC. I år arrangeres UKM for 30. gang.

Et prøverom

UKM gir ungdom mulighet til å vise seg fram på en scene og få respons på det de fremfører. Det gjør UKM til en viktig arena for de som må ta valget om de skal satse på kunstutdanning, eller om det skal være en hobby. Det å få stå på scenen og vise frem det man kan, kan for noen være et avgjørende springbrett. UKM er også et møtested for ungdommer fra hele landet, der de kan komme i kontakt med andre som driver med det samme.

Mange kjente norske artister startet sin karriere i UKM.

Margaret Berger, her under Eurovision 2013. Foto: Eurovision.

Margaret Berger sier for eksempel at UKM har betydd mye for henne. 

- Det var et mål å jobbe mot hvert eneste år for oss som drev med musikk på Hitra. Jeg var med nesten kontinuerlig mellom 1997 og 2002. Som regel gikk det kjempebra, og ett år ble Anders Jektvik og jeg sendt til Belgia for å delta på Art Connection. En tur som gjorde et sinnsykt inntrykk på oss, og som vi fremdeles snakker om, forteller Berger til UKM.

Flere av medlemmene i Jaga Jazzist hadde sin debut på UKM. Nå spiller de på scener over hele verden. Foto: Elena Kudryavtseva

Også Jaga Jazzist hadde sin debut på UKM.

- Det var den gangen det første steget videre, den første gangen vi kom til noe litt større, minnes Martin Horntvedt i Jaga Jazzist, om da de kom videre til landsmønstringen i 1993.

- Jeg traff enormt mange folk under landsmønstringa i Trondheim som jeg har fulgt videre, forteller Martin.

Andre kjente UKM deltakere er Odd Nordstoga, Tone Damli, Karpe Diem, Tom Hell, og Eva Weel Skram.

Også noen av de nye norske artistene har deltatt på UKM. I 2009 sto for eksempel både Countrybandet MHOO fra Tønsberg og Death by Unga Bunga fra Moss på scenen. Siden har de opptrådt på By:Larm og på festivaler og konsertscener landet rundt. Her kan du se deres opptredener fra 2009:

MHOO: http://tv.ukm.no/MHOO/2347
Death by Unga Bunga: http://tv.ukm.no/Death-By-Unga-Bunga/2338

Inspirasjon fra Finland

Allerede på 50-tallet kom finnene i gang med kulturmønstringer for ungdom. Og det var i Finland, nærmere bestemt Tammerfors, at Akershus fylkeskommune hentet inspirasjon, da de for første gang arrangerte UKM i Akershus i 1985.

Et besøk på «Ungdomens konstevenemang» i Tammerfors i 1984 gjorde så sterkt inntrykk at det omgående ble satt i gang forberedelser til Ungdommens kulturmønstring i Akershus fra og med 1985.
- Vi var mektig imponert over arrangementet, sier Lars S. Hauge som var fylkeskultursjef i Akershus i 1984.

Flere fylker, Møre og Romsdal, Oppland, Aust-Agder, Rogaland og Sogn og Fjordane tente på ideen og ble med og arrangerte lokale mønstringer i 1985. Allerede dette året ble det arrangert en landsmønstring i Førde med deltakere fra de seks fylkene. Kulturrådet støttet arrangementet med kr 50.000. I 1987 ble det første nasjonale mønstringen avholdt i Trondheim på initiativ fra Kulturrådet.

Kulturrådet med fra starten

I 1986 bevilget Kulturrådet 100 000 kroner til et nasjonalt UKM-arrangement i 1987. En arbeidsgruppe nedsatt av Kulturrådet, bestående av representanter fra de seks fylkene som hadde arrangert mønstringer, la grunnlaget for den faste gjennomføringen av UKM fra 1987. I første omgang som en prøveperiode på 3 år, og med ett år innen hvert av kulturområdene musikk, scenekunst og billedkunst.

Et arrangement som UKM var helt i tråd med Kulturrådets prioriteringer av nyskapende prosjekter og satsing på kunst og kultur for barn og unge. Kulturrådet ønsket at prosjektet skulle gi signal om høyere prioritering av målgruppen barn og unge i kommuner og fylker. Frem til 1992 var Kulturrådet sekretariat fra ordningen, da ble det opprettet et eget UKM-sekretariat i Trondheim. Fra 1993 kom UKM inn på Statsbudsjettet som en fast post, og fikk dermed ikke lenger støtte fra Kulturrådet. Men i 1996 gav imidlertid Kulturrådet støtte til et prosjekt der UKM- sekretariatet lagde informasjonspakker til kommunene. Noe som så ut til å ha virkning, for i 1997 er alle fylker for første gang med på UKM.

 

Ingen konkurranse

Komiteen som planla UKM i 1985 ønsket ikke at mønstringene skal ta form av konkurranser, men, som det ligger i ordet, mønstre så mange ungdommer som mulig, på alle de tre nivåene. Juryenes utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltagerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe andre ungdommer fra andre steder. Dette er fremdeles et viktig prinsipp i UKM.

Arrangementet er delt inn i tre nivåer; kommunemønstring, fylkesmønstring og landsmønstring. Alle som melder seg på til kommunemønstringen får være med. Herfra blir det plukket ut noen deltagere som representerer kommunen i fylkesmønstringen, der blir det igjen sendt ca. 25 deltagere til landsmønstringen.

I 1987 deltok ca 11 000 utøvere fra 264 kommuner i 17 fylker på kommuneplan og ca 2800 deltakere fra 18 fylker på fylkesplan. I 2013 ble det til sammenligning avholdt 362 mønstringer på lokal‐ og regionalplan. 21 216 ungdom deltok lokalt i til sammen 419 kommuner og bydeler. 

Så langt i år har 5368 håpefulle ungdommer meldt seg på UKM rundt om i landet. Følg med på UKM sine nettsider www.ukm.no for å finne ut hvor mange som er med i mars.

Kilder:

UKMs nettsider www.ukm.no

Vaagland, Fauske, Liffil, Puijk og Riese (2000) Kulturpolitikken og de unge, Kulturrådets rapportserie nr 20, Fagbokforlaget

Lars Hauge og Ingrid Brattset (2013)Ungdommens Kulturmønstring- Fra idé til virkelighet, Evalueringsrapport, UKM


blog comments powered by Disqus