Internasjonalt

Internasjonale støtteordninger

Romania

EØS-midler Romania

 

Midler til kulturarvsprosjekter og kulturutveksling med Romania.

Søknadsfrister 2014

Reisestøtte: 

14/2 

Store prosjekter: 

7/4 

Små prosjekter: 

25/4 

Tildelinger >
Bulgaria

EØS-midler Bulgaria

 

Midler til kulturarvsprosjekter og kulturutveksling med Bulgaria.

Søknadsfrister 2014

Samarbeidsprosjekter: 

30/4 

Reisestøtte: 

30/4 

Tildelinger >
Spania

EØS-midler Spania

 

Midler til kulturarvsprosjekter og kulturutveksling med Spania.

Søknadsfrister 2013

Samarbeidsprosjekter: 

16/7 

Mobilitetsstøtte: 

16/7 

Tildelinger >