Æresprisen

Kulturrådets ærespris

Æresprisen 2016

Forsvarets musikk

Kongelige norske marines musikkorps. Foto: Jon Klasbu / Forsvaret Forsvarets stabsmusikkorps. Foto: Forsvaret Trompetist i Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps. Foto: Didrik Linnerud / Forsvaret Luftforsvarets musikkorps. Foto: Forsvaret HV 02 musikkorps er Heimevernets musikkorps. Foto: Forsvaret Sjøforsvarets musikkorps. Foto: Forsvaret Forsvarets Musikkorps Nord-Norge. Foto: Håvard Madsbakken / Forsvaret Gardemusikken. Foto: Julia Kalvik / Forsvaret 2den Brigade Musikkorps, Christiania 1898. Foto: Forsvaret

Kulturrådets ærespris for 2016 tildeles Forsvarets musikk for deres uvurderlige betydning for norsk kulturliv gjennom nesten 200 år.

I møtet 22. september vedtok rådet å gi Forsvarets musikk Kulturrådets ærespris for 2016. Kulturrådet deler hvert år ut en ærespris til noen som har gjort "en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv". Æresprisen er på 600 000 kroner. 

Kulturbærer og -fornyer

Forsvarets musikk får prisen for sin rolle som kulturbærere og -fornyere og for sin uvurderlige rolle i norsk kulturliv, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt siden 1817.

«Med sin snart 200 år lange historie representerer Forsvarskorpsene en lang tradisjon i norsk kunst og kulturliv. Forsvarets musikkorps reflekterer en forståelse for kunstens rolle i samfunnet, ikke bare musikkfaglig profesjonelt, men også som formidlere av stor bredde.  De fem profesjonelle musikkorpsene som er forankret i flere regioner, har blitt bygget møysommelig opp over mange år og spiller en sentral rolle i norsk kulturliv på mange områder. Forsvarets musikk er betydelige kulturbærere i sine lokalmiljøer og spiller en aktiv og deltagende rolle rundt om i distriktene. Mange av de ansatte bidrar inn i undervisning og er aktive i det lokale musikklivet på avgjørende måter. Korpsene holder en meget høy kunstnerisk kvalitet og fyller mange roller ut over Forsvarets behov for seremoniell musikk. De har også en utenrikspolitisk og fredsskapende dimensjon, og er med på å styrke relasjoner i et internasjonalt perspektiv», sier rådet i sin begrunnelse.

- Dette er helt fantastisk

- Vi ønsker at denne prisen skal løfte Forsvarets musikk, og synliggjøre deres rolle som en viktig kulturaktør opp gjennom tidene, sier rådsleder Tone Hansen, på vegne av Kulturrådet.

Musikkinspektør i Forsvaret og fagsjef for landets militærkorps, kommandørkaptein Arnstein Lund, ble både overrasket og glad da han fikk budskapet over telefon fra rådsleder Tone Hansen.

- Hjertelig takk, dette trenger vi! En slik ærespris til hele Forsvarets musikk er helt fantastisk, sier Lund.

For andre gang har rådet åpnet for innspill til forslag om hvem som fortjener Kulturrådets ærespris. Det kom inn 72 forslag til fristen 1. september, både enkeltpersoner, ensembler, grupper, prosjekt og institusjoner innenfor ulike kulturuttrykk. Rådet er svært fornøyd med både bredden og kvaliteten på forslagene.

- Det har kommet inn mange gode forslag, det har vært en fin prosess, og vi vil gjerne takke alle som har bidratt, sier rådsleder Tone Hansen. Selve prisoverrekkelsen vil foregå senere i høst. Vi kommer tilbake med detaljer om utdelingen.

Om forsvarets musikk

Forsvarets musikk besår i dag av fem profesjonelle musikkorps i Norge. Dagens ordning ble etablert som følge av en ny «hærordning» i 1817-18, og er representert ved følgende korps:

  • Forsvarets Stabsmusikkorps (FSMK), Oslo
  • Sjøforsvarets musikkorps (SFMK), Bergen
  • Luftforsvarets Musikkorps (LFMK), Trondheim
  • Forsvarets Musikkorps Nord-Norge (FMKN), Harstad
  • Kongelige Norske Marines Musikkorps (KNMM), Horten, populært kalt Marinemusikken

I tillegg kommer Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps, 3. gardekompani, som består utelukkende av vernepliktige, og Heimevernskorpsene som er organisert i Heimevernet.

Les om utdelingen av æresprisen i Marinemusikkens lokaler i Horten 14. desember: Musikalsk leikent og høgtideleg frå prisvinnar