Æresprisen

Kulturrådets ærespris

Aktuelt

Skulpturlandskap Nordland fikk Kulturrådets ærespris i Bodø

Rådsleder Yngve Slettholm, fylkesordfører Sonja Steen og fylkesråd for kultur Ingelin Noresjø på ærespristutdelingen i Stormen bibliotek 14. desember 2015. Foto: Trond-Erlend Willassen / Nordland fylkeskommune

Rådsleder Yngve Slettholm, fylkesordfører Sonja Steen og fylkesråd for kultur Ingelin Noresjø på ærespristutdelingen i Stormen bibliotek 14. desember 2015. Foto: Trond-Erlend Willassen / Nordland fylkeskommune

- Dette er en pris vi deler med mange og som forplikter. Det gir stor inspirasjon til å gå videre med formidlingsarbeidet, sa fylkesordfører Sonja Alice Steen i sin takketale under prisutdelingen.

Mandag 14. desember overrakte rådsleder Yngve Slettholm Kulturrådets ærespris på kr 600 000 til Nordland fylkeskommune, representert ved fylkesordføreren og fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø. Prisutdelingen fant sted i Stormen bibliotek, med rundt 200 gjester tilstede.

Rådslederen begrunnet prisutdelingen slik:
- Skulpturlandskap Nordland skal hedres for deres enestående internasjonale skulptursamling og det arbeidet som er gjort for å bygge opp og formidle kunstprosjektet. Man har evnet å inkludere både lokale, regionale, og internasjonale perspektiver i utviklingen av skulptursamlingen

Se opptak fra prisutdelingen her:

 

Enestående prosjekt

- I jubileumsåret har Kulturrådet for første gang valgt å tildele æresprisen til et prosjekt og ikke enkeltpersoner. Skulpturlandskap Nordland er et enestående prosjekt både i norsk og internasjonal sammenheng, sa Slettholm.

Tidligere fylkeskultursjef Aaslaug Vaa under prisutdelingen i Bodø. Foto: Kulturrådet

«Prosjektet har evnet å inkludere både lokale, regionale, og internasjonale perspektiver i arbeidet med utviklingen av skulpturlandskapet. Skulpturene både harmonerer med og utfordrer den lokale naturen, samtidig som skulptursamlingen utgjør en helhet. Rådet ønsker å løfte frem prosjektet for sin innsats over mange år og det initiativet og samarbeidet man har fått til. Skulpturlandskap Nordland er og har vært til glede for et stort publikum, og har inspirert andre lignende prosjekter både nasjonalt og internasjonalt», sa Kulturrådet i sin begrunnelse.

Mange involverte

Kurator for prosjektet Maaretta Jaukkuri. Foto: Kulturrådet

Skulptursamlingen består av 36 kunstverk plassert ute i landskapet i 35 kommuner, og mange krefter måtte trekke i lag for å få prosjektet på plass på 90-tallet.

- Dette er en pris vi deler med de 34 involverte kommunene i Nordland og den ene kommunen som er med i Troms. Tusen takk til dere som gjorde jobben lokalt!, sa fylkesråd for kultur i Nordland Ingelin Noresjø i sin takketale.

Både rådsleder og fylkesråden trakk også spesielt fram initiativtaker og kunstner Anne Katrine Dolven, tidligere fylkeskultursjef Aaslaug Vaa, kurator Maaretta Jaukkuri og mangeårig prosjektleder Torill Ueland, samt daværende fylkesordfører Sigbjørn Eriksen, som betydningsfulle for realiseringen av prosjektet.

Formidling

Tidligere fylkesordfører Sigbjørn Eriksen. Foto: Kulturrådet.

Første skulptur i Skulpturlandskap Nordland var Kain Tapper sitt verk som Dronning Sonja avduket på Vega i 1992 og som fikk den betimelige tittelen «En ny samtale». Siste skulptur gjort av kunstneren Anawana Haloba fikk sin avduking i juni på Træna - også denne avdukingen med dronningen til stede. Dermed er det også satt sluttstrek for produksjon av skulpturene. Nå ønsker fylkeskommunen å satse på videre formidling av skulptursamlingen, blant annet gjennom Den kulturelle skolesekken, men også til andre og nye publikumsgrupper.

 

Om Kulturrådets ærespris

Kulturrådet har siden 1968 delt ut en ærespris for «en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv».  Æresprisvinneren mottar 600 000 kroner og en løvestatuett utformet av billedhoggeren Elena Engelsen. Listen over prisvinnere inneholder en rekke kjente navn fra norsk kulturliv, blant annet Alf Prøysen, Sigbjørn Bernhoft Osa, Harald Sæverud, Arne Nordheim, Anne-Cath Vestly, Arve Tellefsen, Liv Ullmann, Sverre Fehn, Kjartan Slettemark, Jan Garbarek, Jon Fosse, Mari Boine og Inger Sitter. Æresprisen for 2014 gikk til Jan Erik Vold. I jubileumsåret 2015 har rådet også delt ut en nykommerpris, som gikk til billedkunstneren Shwan Dler Qaradaki.

Les mer om æresprisvinner Skulpturlandskap Nordland og Kulturrådets ærespris.