Årskonferanser

Årskonferansen 2009

Årskonferansen 2009

Lokalt kulturliv i endring

Kulturlivet i norske lokalsamfunn er i endring. Kulturliv, offentlige myndigheter og næringsliv kobles på nye måter. Slik omformes det lokale kulturlivets dagsorden og utfordrer etablerte arbeidsmåter og skillelinjer.

Troen på kunstens og kulturens gode virkninger lokalt og regionalt har kanskje aldri vært sterkere enn i dag. Rådende tankegods forteller oss at kultur og kreativitet bidrer til å gjøre steder attraktive for næringsvirksomhet og som bosteder, at kunst og kultur kan være avgjørende når regioner og lokalsamfunn skal styrkes og utvikles.

I kunstlivet utforskes også forbindelsen mellom kunst og sted på nye måter. Stedsspesifikke kunstprosjekter bidrar til at nye stedsbilder og nye lokale symboler skapes. Nye perspektiver på kunst og lokalsamfunn trer fram.

Norsk kulturråd vil med årskonferansen 2009 utforske endringene i det lokale kunst- og kulturlivet. Hvilke endringer er de mest betydningsfulle? Hva og hvem er drivkreftnee i det lokale kunst- og kulturlivet? Er kunst og kultur i for stor grad blitt et instrument for lokal og regional stedsutvikling? Kan dette underminere kunstens egenverdi? Eller har den tradisjonelle motsetningen mellom kunstens autonomi og instrumentelle virkninger mistet sin relevans? Hva er vilkårene for å arbeide med kunst i norske lokalsamfunn? Hvilke konsekvenser bør svarene på slike spørsmål få for den nasjonale kunst- og kulturpolitikken?

 

forskningsprosjektet

Kulturrådet har initiert og finansiert forskningsprosjektet Lokalt kulturliv i endring. Prosjektet har hatt som mål å framskaffe kunnskap om de utfordringene lokalt og regionalt kulturliv står overfor i dag.

Prosjektet er blitt gjennomført av forskere ved Diakonhjemmets høgskole og Norsk senter for bygdeforskning og munner ut i to publikasjoner: En bok om endringer i lokalt kulturliv med utgangspunkt i nærstudier av tre lokalsamfunn - Drammen, Kirkenes og Storås og en rapport basert på en nasjonal spørreskjemaundersøkelse til kulturansvarlige i alle alndets kommuner.