Årskonferanser

Årskonferansen 2010

Oppsummering av årskonferansen

Tabanka Crew opptrådte på Årskonferansen 2010. Foto: Kulturrådet

Tabanka Crew opptrådte på Årskonferansen 2010. Foto: Kulturrådet

Årskonferansen Kunst for alle? er over. Her kan du lese en oppsummering av årskonferansen 2010.

Dag 1

Under konferansens første dag var temaene Kulturpolitikk og publikum og Publikum og offentlighet. Konferansen ble åpnet av Ole Hamre og Helge Lilletvedt med verket Folkofon.

Folkofon på Trondheim Kammermusikkfestival i 2008.

Kulturrådets leder Bentein Baardson ønsket deretter velkommen både til publikum i salen, de som følger med på årskonferansen via direkteoverføring på nett og til Kulturminister Anniken Huitfeldt.

Kulturministeren holdt tradisjonen tro åpningsinnlegget under konferansen, der hun fokuserte på viktigheten av bredere rekruttering av publikum til kulturlivet, med særlig fokus på sosial og etnisk integrering.

Politisk debatt

Huitfeldt deltok også i den kulturpolitiske debatten som ble sendt direkte på NRK P2, med Hans Olav Brenner som debattleder. Panelet besto foruten kulturministeren av Høyres kulturpolitiske talsmann Olemic Thommessen, Ib Thomsen (FrP) og Ågot Valle (SV).

Debatten hadde til tider høy temperatur, og politikerne svarte også på spørsmål som ble hentet inn via twitter. Følg også med på hva som skjer på konferansen på twitter, ved å følge hashtaggen #nkr.

Kulturrådet på Twitter.

Publikumsutvikling

Publikumsutvikling er et tema som diskuteres også utenfor Norges landegrenser. David Brownlee fra Audiences UK fortalte om situasjonen for publikumsutvikling i Storbritannia, og kom med erfaringer fra arbeidet med inkludering av bredere grupper der. Brownlee kom også med tips til hvordan ting ikke bør gjøres og understreket at kvalitet aldri må gå på bekostning av inkludering av et bredere publikum.

Arild Danielsen har skrevet publikasjonen Behaget i kulturen, utgitt av Kulturrådet, og snakket om hvem publikum er. Ved hjelp av tall og statistikk viste han noen av tendensene i kulturlivet, som klart viste at det ikke er alle som deltar og at det er en sammenheng mellom utdanning, etnisitet og sosial bakgrunn, og hvilke kulturtilbud man benytter seg av.

Les Behaget i kulturen - en studie av kunst- og kulturpublikum

Danielsen deltok videre i en debatt om reproduksjonen av publikum med Egil Bjørnsen (Agderforskning),Shanti Brahmachari (Den Mangfoldige Scene) og Eva Løveid Mølster (kunstfilosof), ledet av Asta Busingye Lydersen (Norsk kulturråd).

Digital formidling

Eirik Newt har jobbet med formidling i over 20 år. Han tok for seg de nye formidlingsmulighetene i den digitale verden og de mulighetene ny teknologi skaper for å nå nye brukere. Stikkord er twitter og iphone og et stort vekstpotensial.

Eiriks Newths nettside.

Problemstillingen offentlighet, kunst og digitale medier ble videre fulgt opp i en debatt med Kristian Meisingset, Ida Klingvall og Per Platou.

Mer fra kveldsprogrammet og morgendagens program kommer i løpet av morgendagen. Innlegg fra debatten og opptak av konferansen vil også bli lagt ut på våre nettsider i etterkant av konferansen.

Dag 2

Utdraget fra Vegard Vinge og Ida Mullers Vildanden fikk deltakerne til å våkne på andre dag av Kulturrådets årskonferanse Kunst for alle? – Om kunst og publikum.

Hovedtemaene for dag to er Kunstneren, verket og publikum og Arenaer og kunstformidling.

Jon Refsdal Moe holdt dagens første innlegg om scenekunst og publikum der han kommenterte forestillingen Vildanden. Refsdal Moe definerte det norske kulturlivet som en middelklassekultur som sementerer to tredjedelssamfunnet og der publikum markerer sosial tilhørighet gjennom sitt konsum av kultur.

Videre karakterisere han Vinge og Mûllers Vildanden som en av tiårets største teaterbegivenheter. Dette ble foklart med at de lyktes med å skape et rom der nettopp den hegemoniske middelklassekulturen gikk i knas. Samt at oppsetningen klarte å bli en tungt offentlig finansiert og samtidig en elitistisk undergrunnsbegivenhet som appellerte til både de revolusjonære og de borgerlige.

Kunstneren, verket og publikum

Erlend Høyersten er direktør for kunstmuseene i Bergen. Han ledet sesjonen med fem kunstnere Synne Bull (Bull.Miletic), Nasra Ali Omar (musiker), Stig Sæterbakken (forfatter), Hooman Sharifi (koreograf) og Kate Pendry (skuespiller)  som hver hadde i oppdrag å presentere sin kunst og hvordan de forholder seg til publikum i kunsten på 6 minutter og 40 sekunder.

Salen fikk fem svært ulike innlegg, som ga et innblikk i fem ulike kunstnerskap, etterfulgt av en diskusjon der utdanningen av publikum ble et viktig tema.

Arenaer og kunstformidling

Siste sesjon i konferanseprogrammet hadde temaet arenaer og kunstformidling. Først på scenen var Aslak Sira Myhre, som fortalte om publikumsstrategier på Litteraturhuset der han er leder. Litteraturhuset har 250 000 besøk i året og har et mål om å ha et bredest mulig publikum. Litterturhuset etterstreber å ha en lav terskel for å komme på arrangementer og en målsetning om at publikum ikke skal kjede seg på et arrangement på Litteraturhuset.

Deretter fulgte nok en paneldiskusjon med temaet arenaer og kunstformidling ledet av Arnfinn Bjerkestrand (Norsk kulturråd). I panelet satt foruten Myhre, Audun Eckhoff (Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design), Ragnhild Dalheim Eriksen (Riddu Riddu), Lars Petter Hagen (Ultimafestivalen 2010), og Tone Ulltveit-Moe (Drammen kommune).

Publikum fikk foruten diskusjon og presentasjon av de ulike formidlingsarenaene, en presentasjon av hvordan det nye Nasjonalgalleriet på Vestbanetomta skal bli.

Konferansen ble avsluttet med en opptreden av dansekompaniet Tabanka Crew.

Tabanka Crews nettside.

Se videoopptak fra konferansen.