Årskonferanser Årskonferansen 2011

Årskonferansen 2011

Fortiden for tiden

Årskonferansen 2011 tar for seg møter mellom museer, arkiv og kunst.

Hva skjer i kunstens møte med arkiv og museer og arkivene og museenes møter med kunst(neren)? Og hva kjennetegner dagens interesse for fortiden? Temaet for årskonferansen 2011 er inspirert av sammenslåingen mellom tidligere ABM-utvikling og Norsk kulturråd.

Her kan du se lese om bidragsyterne og se videoopptak fra konferansen.

program og bidragsytere

Program

Bidragsytere

Serge von Arx

er professor i scenografi og kunstnerisk leder for scenografilinjen ved Akademi for scenekunst ved Høyskolen i Østfold. Von Arx er fra Sveits, utdannet arkitekt og bosatt i Oslo og Berlin. Gjennom sitt ti år lange samarbeid med regissør Robert Wilson, har han hatt ansvaret for utvikling og realisering av mange scene-, utstillings- og installasjonsprosjekter over hele verden. Serge von Arx arbeider både som praktiker og teoretiker, og karakteriserer sitt arbeid i skjæringspunktet mellom arkitektur, billedkunst og scenekunst.

Bentein Baardson

er tidl. leder for Norsk kulturråd, adm. direktør for Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet.

Synne Corell

er historiker og disputerte i 2010 med avhandlingen Krigens ettertid.Okkupasjonshistorien i norske historiebøker. Hun er i dag forsker ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo. Corell er spesielt interessert i historieforståelse, forholdet mellom minne og historie og minoritetshistorie med vekt på jødisk historie.

Espen Sommer Eide

er kunstner og musiker, bosatt i Bergen. Han står bak en rekke utgivelser innen elektronisk musikk med prosjektene "Phonophani" og "Alog". De siste årene har Eide også presentert kunstverk og installasjoner i ulike sammenhenger – bl.a. Nordlysfestivalen, Borealisfestivalen, Henie Onstad Kunstsenter, Manifesta 7 biennalen og Norsk Teknisk Museum. I 2009 utviklet han en permanent utsmykning for Skoltesamisk museum i Neiden – med utgangspunkt i opprettelsen av et arkiv over skoltesamisk språk.

Per Gunnar Eeg-Tverbakk

er direktør i Kunsthall Oslo AS. Han er utdannet fra Vestlandets Kunstakademi og Hochschule für Bildende Künste i Hamburg, og var stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo. Eeg-Tverrbakk har vært daglig leder av Galleri Otto Plonk i Bergen, arbeidet som utstillingsansvarlig ved NIFCA (Nordic Institute for Contemporary Art) i Helsinki og vært intendant i Kunstnernes Hus. Han var prosjektleder for Kunst i Nordland – Kunstneriske Forstyrrelser, et stedsspesifikt, internasjonalt kunstprosjekt initiert av Nordland Fylkeskommune.

Jonas Ekeberg

er redaktør for nettidsskriftet Kunstkritikk. Han er utdannet kunstner og har vært aktiv som kurator, kritiker og skribent i tyve år, har vært redaktør for tidsskriftene Hyperfoto, Siksi og Billedkunst. I 2000 var han hovedkurator for Momentum – Nordisk biennale for samtidskunst. Samme år startet han Oslo Kunsthall. Ekeberg har arbeidet ved OCA og vært direktør for Preus museum – det nasjonale museet for fotografi. Han arbeider for tiden med en bok om nordisk samtidskunst i perioden 1990-2010.

Trine Falch

er scenekunstner med bakgrunn i performancekollektivet Baktruppen og den idébaserte scenekunsten. Arbeidet har bl.a. omfattet performance, billedkunst, musikk, film, foto, arkitektur og tekst. Falch iscenesetter seg selv, språk og situasjoner i samspill med omstendighetenes iboende teatraliteter. I de senere år har hun gjort en rekke arbeider med utgangspunkt i (teater)historien, nå sist om og med Hålogaland Teater på 70-tallet.

Ågot Gammersvik

er administrerende direktør ved Lillehammer museum. Gammersvik har magistergrad i etnologi fra Universitetet i Oslo, lederutdanning fra NMU og BI.
Hun har særlig spesialisert seg innen kystkultur, kvinner i jordbruket, kulturminner og drakthistorie.  Gammersvik har hatt en rekke styreverv i kultur- og næringsliv,  og har vært medlem av Faglig utvalg for kulturvern i Kulturrådet.

Tone Hansen

er direktør for Henie Onstad Kunstsenter (HOK). Hun har jobbet som kurator ved Kunstsenteret siden 2008. Hansen er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og Kunsthøgskolen i Malmø, og var del av det Nasjonale stipendiatprogrammet med prosjektet Megamonstermuseum. Hansen har kuratert utstillinger som Saskia Holmkvist; In Translation, The Creative Act og Hito Steyerl, og har utviklet prosjekter som Modern Art (med Ane Hjort Guttu) og To be Heard is to be Seen ved HOK. Hansen er aktuell med antologien (Re)Staging the Art Museum(2011).

Marianne Heier

er billedkunstner. Arbeidet hennes består ofte av intervensjoner i allerede eksisterende situasjoner. Et hovedtema i produksjonen hennes er friksjonen mellom kulturell- og økonomisk kapital, og ofte har prosjektene hennes form av gaver. Siden en gave aldri er nøytral, oppstår det en ubalanse mellom giver og mottaker. Valget av mottaker for arbeidene hennes er derfor et viktig element. Prosjektene hennes har form av arkitektoniske konstruksjoner, video, foto, tekst og performance, og involverer ofte publikums deltakelse.

Anniken Huitfeldt

er tidl. kulturminister.

Helge Jordheim

er dr. art. i tysk litteratur. Han jobber for tiden som forskningsleder ved det tverrfakultære forskningsfeltet Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder (KULTRANS) ved Universitetet i Oslo. Jordheims eget bidrag i prosjektet er "Assembling the Global: Universalhistorie i globaliseringens tegn". Her undersøker han sammenhengen mellom vår tids interesse for globalhistorie med 1700-tallets universalhistorie. Jordheim har bidratt i en rekke antologier av generell kunst- og kulturvitenskapelig karakter. Han har siden 2009 vært medlem av Norsk kulturråds FoU-utvalg.

Pål Kristen Langøien

er rådgiver ved Interkommunalt Arkiv Trøndelag med hovedansvar for formidling. Langøien har en master i kunsthistorie og erfaring som lokalavisjournalist med fokus på kultur i bred forstand.

Asta Busingye Lydersen

er nestleder i Norsk kulturråd. Lydersen har bakgrunn som skuespiller, sanger og journalist. Hun er bosatt i Oslo og medlem av artistkollektivet Queendom. Lydersen har deltatt i oppsetninger ved flere norske teatre samt en rekke film- og tv-produksjoner. Fra 2002 til 2006 var hun programleder for NRK Migrapolis.

Shaheen Merali

er kurator og forfatter, for tiden bosatt i London. I 2003-08 var han utstillingsleder ved Haus der Kulturen der Welt i Berlin hvor han var ansvarlig for en rekke utstillinger, bl.a. The Black Atlantic, Dreams and Trauma- Moving images and the Promised Lands og Re-Imagining Asia, One Thousand years of Separation. Merali har i de siste årene  hatt verden som sin arbeidsplass og vært kurator for utstillinger i Korea, India, Iran, Kina, Europa og USA. Som forfatter og skribent har han bidratt i publikasjoner som The Art Journal (of India) og Art Tomorrow (Iran), han har også skrevet essay om en rekke internasjonale kunstnere.

The Spectre of Knowledge - essay

Kunnskapsspekteret - essay (oversatt til norsk)

Per Øyvind Riise

er historiker. Riise har arbeidet med museumsformidling siden 1997, og vært museumsleder siden 2000. Fra 2005, direktør ved Bymuseet i Bergen.

Espen Søbye

er magister i filosofi fra Universitetet i Oslo. Søbye har siden 1985 arbeidet i Statistisk sentralbyrå, i de siste årene hovedsakelig med historisk statistikk. For tiden utarbeider han en studie over Norges demografiske utvikling fra 1814 til 2014. Han har skrevet flere arkivbaserte biografier, om Arthur Omre, Rolf Stenersen, Kathe Lasnik og Johan Scharffenberg. I diskusjonen om biografisjangeren, har Søbye gjort seg til talsperson for det skriftlige samtidsdokumentet.

Henrik Treimo

er førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum. Han særlig arbeidet med utvikling av utstillingsprosjekter som involverer vitenskap, teknologi og medisin. Siste utstillingsprosjekt var Mind Gap – en utstilling om hjernen og hjerneforskning, designet av Robert Wilson i samarbeid med Serge von Arx. Treimo er utdannet sosial-antropolog ved Universitetet i Oslo med PhD fra Senter for teknologi, innovasjon og kultur, 2007.

Anne Aasheim

er direktør i Kulturrådet.

videoklipp

Onsdag 16. november

Velkomsthilsen ved Anne Aasheim og Bentein Baardson.

Innlegg ved kulturminister Anniken Huitfeldt

Norsk Kulturråd, årskonferansen 2011,åpning from Momento on Vimeo.


Usamtidighetskunsten og framtidsmuseet. Betraktninger om tiden i kulturen og kulturen i tiden.

Åpningsforedrag ved Helge Jordheim from Momento on Vimeo.


The specter (of Knowledge)

Shaheen Merali from Momento on Vimeo.


The Sound of Dead Languages - kunstnerisk innslag

Espen Sommer Eide from Momento on Vimeo.


Fortiden for tiden - panelsamtale Hva kjennetegner dagens interesser for fortiden og hvilken rolle spiller arkivene og museene i denne situasjonen? Samtale mellom historiker Synne Corell, forfatter Espen Søbye, direktør Lillehammer museum Ågot Gammersvik og musiker Espen Sommer Eide. Ordstyrer: redaktør Jonas Ekeberg.

Fortiden for tiden- samtale, ordstyrer Jonas Ekeberg from Momento on Vimeo.


Sesjon 1 – Digital dugnad – åpenhet, deling og brukermedvirkning

Glam Wiki – a year in the UK. Making GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums) information available outside and inside cultural institutions

Digital dugnad- Roger Bamkin from Momento on Vimeo.

Crowdsourcing memories of the First World War in Europe

Digital dugnad- Alun Edwards from Momento on Vimeo.

Yr.no - erfaringer med frislipp av offentlig data

Digital dugnad- Mai-Linn Finstad from Momento on Vimeo.


Digitalt fortalt og Kultur- og naturreise som digital dugnadsarena

Anders Olsson og Siri Slettvåg, Norsk Kulturråd from Momento on Vimeo.


Torsdag 17. november


Saganatt

Saganatt- samtale med Marianne Heier og Per Gunnar Eeg- Tverbak from Momento on Vimeo.


Scenekunstens praksis og museets rom

Mind Gap, samtale med Serge von Arx og Henrik Treimo. from Momento on Vimeo.


Iscenesatt fortid

Iscenesatt fortid- performance ved Trine Falch from Momento on Vimeo.


Møter mellom kunst, museum og arkiv - panelsamtale Samtale mellom scenekunstner Trine Falch, Pål Kristen Langøien fra Interkommunalt arkiv Trøndelag og direktør Bymuseet i Bergen Per Øyvind Riise. Ordstyrer: Asta Busingye Lydersen

Møter mellom kunst, museum og arkiv. from Momento on Vimeo.