Årskonferanser

Årskonferansen 2012

Kulturrådets årskonferanse 2012

Etter beste skjønn

Konferansen holdes Folketeatret, Oslo © - NN 2012

Konferansen holdes Folketeatret, Oslo © - NN 2012

- om skjønn, skjønnsutøvelse og kvalitetsvurdering

Hvilke meninger, verdier, normer og kunnskaper påvirker våre vurderinger? Samfunnsdebatten har den siste tiden aktualisert og synliggjort en rekke problemstillinger og dilemmaer knyttet til skjønnsutøvelse innen ulike fagområder. Men hva er egentlig et skjønn og hvordan utvikler man det?

 

I den politiske debatten er prinsippet om «armlengdes avstand» et stadig tilbakevendende diskusjonstema. Men kan man skille klart mellom et kunstnerisk og kulturfaglig skjønn på den ene siden og politiske vurderinger på den andre?

 

Kulturrådet ønsker med denne konferansen å bidra til diskusjon omkring sentrale problemstillinger og dilemmaer knyttet til skjønnsutøvelse og kvalitetsvurdering.

 

Velkommen til Årskonferansen 2012!

 


Konferansen finner sted 14. november i Folketeateret og mottakelsen i det nye Astrup Fearnley museet.

 

Konferansen vil vises direkte på Kulturrådets nettsider.

 

Konferansen er nå stengt for påmelding (fristen var 30. oktober).

Kontaktpersoner

blog comments powered by Disqus