Årskonferanser

Bidragsytere

Kulturrådets Årskonferanse 2012

Bidragsytere

Medvirkende (innledere, ordstyrere og kunstnere) i Kulturrådets årskonferanse 2012 er:

Hadia Tajik

Kulturminister

Anne Aasheim

Direktør for Kulturrådet

Yngve Slettholm

Ynge Slettholm er rådsleder i Kulturrådet. Slettholm er komponist. Han har
siden 2006 vært administrerende direktør i Kopinor. Slettholm var statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet 2001-05, og var tidligere prorektor ved Norges Musikkhøgskole.

Parallellaksjonen

Parallellaksjonen er et generativt kunstnerkollektiv som tematiserer kunnskapsformidling, skole og dannelsesprosesser. Kollektivet initierer og utvikler tematiske prosjekter hvor teori og praksis er likeverdige elementer mot nye forståelser av virkelighet. Prosjektene tar ofte form som skoler hvor stedet og menneskene som er involvert konstituerer skolens form. Sentralt i Parallellaksjonens praksis står deltagelse, engasjement, selvorganisering og utilitarisme.
Deltakere i Parallellaksjonen er Anders Dahl Monsen, Leander Djønne og Snorre Hvamen.

Per Mangset

Sosiolog, professor i kulturstudier ved Høgskolen i Telemark og seniorforsker ved Telemarksforsking. Mangset har stått i spissen for etableringen av kulturpolitisk forskning i Norge, og han er en av initiativtakerne til etablering av The International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR). Mangset er med i prosjektetet «Kunst og makt» og han står bak En armlengdes avstand eller statens forlengede arm? Et notat om armlengdeprinsippet i norsk og internasjonal kulturpolitikk på oppdrag av Kulturdepartementet v/ Kulturutredningen 2014, Enger-utvalget.

Olemic Thommessen

Stortingspolitiker for Høyre. Thommessen har vært innvalgt på Stortinget fra Oppland siden 2001, og er medlem av Stortingets familie- og kulturkomité.

Hilde Sandvik

Kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende. Sandvik var i perioden 2003-06 redaktør for Syn og Segn. 

Carolyn Christov-Bakargiev

Carolyn Christov-Bakargiev er kurator, forfatter og forsker innen estetikkens politikk og kunstnerisk praksis. Hun var kunstnerisk leder for dOCUMENTA (13) vist 9. juni - 16. sept. 2012 (Kassel, Tyskland). Christov-Bakargiev har tidligere vært sjefskurator ved Castello di Rivoli Museum for Contemporary Art (Torino) 2002–08 og interimdirektør i 2009. 1999 - 2001 var hun seniorkurator ved P.S.1 Contemporary Art Center i New York. William Kentridge (1998), Arte Povera (1999), og 100 Notes – 100 Thoughts series (2011–12) er noen av hennes utgivelser. Christov-Bakargiev står bak utstillingene "The Moderns", Torino (2003), "Faces in the Crowd", London /Torino (2004), Torino Triennalen (2005), og den 16. Sydney-biennalen "Revolutions - Forms That Turn" (2008).

Robert Palmer

Robert Palmer var direktør for Direktoratet for demokratisk styresett, kultur og mangfold ved Europarådet inntil juli 2012. Han var ansvarlig for programmer og prosjekter innen kulturpolitikk
og -virksomhet, kulturarv, mangfold, interkulturell dialog, demokratisk styresett og konfliktløsning på tvers av 47 land. Tidligere har Palmer vært direktør for to europeiske kulturhovedsteder,
Glasgow 1990 og Brussel 2000. Videre har han vært direktør for The Scottish Arts Council og
Cultural Affairs for the City of Glasgow, teaterdirektør og politisk rådgiver for flere regjeringer og
kulturorganisasjoner. Palmer driver nå egen rådgivningsvirksomhet innen kulturpolitikk, kulturell fornyelse av byer, interkulturelle integreringsprosesser og utvikling av kreativ økonomi. Hans seneste bokutgivelse er Eventful Cities: Cultural Management and Urban Revitalisation (2010).

Siri Erika Gullestad

Psykolog og psykoanalytiker. Hun er professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo, der hun også har vært leder for Psykologisk institutt. Gullestad har også ledet Norsk Psykoanalytisk Forening, og regnes blant de innflytelsesrike tenkere i norsk psykoanalyse. Gullestad er praktiserende psykoanalytiker/psykoterapeut med kompetanse som lærebehandler og veileder.

Cathrine Pryser Grøndahl

Forfatter og advokat. Hun har utgitt 6 diktsamlinger. Grøndahl jobber i Advokatfirmaet Hestenes og Dramer i Oslo. Har tidligere studert filosofi, psykologi og religionshistorie.

Kadafi Zaman

Reporter ved TV 2 Nyhetenes Oslo-redaksjon. Han har tidligere arbeidet blant annet i VG og Stavanger Aftenblad. Zaman jobber med flere forskjellige saksområder, blant annet kriminalitet og innvandring.

Sigurd Sandmo

Utstillingsleder ved Bymuseet i Bergen. Fra 1998-2005 var han direktør ved Lepramuseet St. Jørgens Hospital. Sandmo har variert og sammensatt erfaring fra museums- og kulturarvsarbeid, både nasjonalt og internasjonalt, og både som forsker og formidler. Sandmo sitter i for tiden i Kulturrådets kulturvernutvalg, og han leder fagkomiteen for Kulturrådets kunst og arkiv-prosjekt «Hva er det med arkiv?».

Rådet

Rådets hovedoppgaver er å forvalte Norsk kulturfond og post 74, være rådgivende organ for staten i kulturspørsmål og ta initiativ til forskning og utredningsvirksomhet. Rådet fordeler fondets midler ut fra faglig og kunstnerisk skjønn i samsvar med fondets formål.

I panelet er Rådet representert ved Arnfinn Bjerkestrand (musikk), Erik Fosnes Hansen (litteratur), Asta Busingye Lydersen (barne- og ungdomskultur og scenekunst), Marianne A. Olsen (rom for kunst og kulturvern), Geir Harald Samuelsen (visuell kunst) og Yngve Slettholm.

Kristian Meisingset 

Litteraturviter. Han er kulturredaktør i Tidsskriftet Minerva og frilanser med oppdrag blant annet fra litteraturmagasinet Bokvennen. Meisingset står bak artikkelen Norsk kulturråd 2012: Mellom forvaltning og politikk, som inngår i Norsk Kunstårbok 2012.

Det Norske Jentekor

Det Norske Jentekor er et kor med stolte tradisjoner og høyt kunstnerisk nivå. Sangerne er fra hele Østlandsområdet og kommer inn etter opptaksprøver. Det Norske Jentekor er en selvstendig videreføring av NRKs jentekor, som ble etablert i 1947. Koret har vært en sterk institusjon i norsk kulturliv, og har fostret en rekke store sangere og artister. Det Norske Jentekor består av fem aldersdelte kor. På konferansen er det de to eldste korene Hovedkoret og Studiokoret som synger.

Det Norske Jentekor har gjort samtidsmusikk til sitt viktigste varemerke. De får ofte bestillingsverker skrevet til seg som inkluderes i deres standardrepertoar. Denne høsten har Det Norske Jentekor  urfremført to verker av Martin Romberg og Marcus Paus.

Anne Karin Sundal-Ask

Kunstnerisk leder for Det Norske Jentekors. Hun er utdannet fløytist fra NTNU og dirigent fra Norges musikkhøgskole.  Hun har ledet kor som Kammerkoret NOVA og Norges Ungdomskor, turnert og vunnet flere av Europas største korkonkurranser med disse.