Årskonferanser

Program

Kulturrådets årskonferanse 2012

Program

Etter beste skjønn - om skjønn, skjønnsutøvelse og kvalitetsvurdering.

Hvilke meninger, verdier, normer og kunnskaper påvirker våre vurderinger? Samfunnsdebatten har den siste tiden aktualisert og synliggjort en rekke problemstillinger og dilemmaer knyttet til skjønnsutøvelse innen ulike fagområder. Men hva er egentlig et skjønn og hvordan utvikler man det?

 

I den politiske debatten er prinsippet om «armlengdes avstand» et stadig tilbakevendende diskusjonstema. Men kan man skille klart mellom et kunstnerisk og kulturfaglig skjønn på den ene siden og politiske vurderinger på den andre?

 

Kulturrådet ønsker med denne konferansen å bidra til diskusjon omkring sentrale problemstillinger og dilemmaer knyttet til skjønnsutøvelse og kvalitetsvurdering.

 

Velkommen til Årskonferansen 2012!

Kulturrådets årskonferanse: onsdag 14. november i Oslo.

Konferansen finner sted i Folketeateret og mottakelsen i det nye Astrup Fearnley museet.

Program

 

 

 

09.15

Registrering, enkel servering

10.00

Kunstnerisk åpning ved Parallellaksjonen

 

Velkommen ved rådsleder Yngve Slettholm

 

Innlegg ved kulturminister Hadia Tajik

 

Prinsippet «armlengdes avstand» - historisk tilbakeblikk og utfordringer i dagens samfunn ved Per Mangset, professor i sosiologi, Høgskolen i Telemark

 

Hva tenker dagens kulturpolitikere om prinsippet «armlengdes avstand» i kunst- og kultursektoren?

 

Grensene mellom skjønn- og kvalitetsvurderinger, politikk og armlengdes avstand er en gjennomgående diskusjon i kulturlivet. Politikerne gir føringer, ikke bare i forvaltingen, men også overfor institusjoner og organisasjoner. For mange føringer hevder enkelte, som mener at det går ut over den kunstneriske og faglige friheten. Hvor ligger skjæringspunktet mellom skjønnsutøvelse og politisk vurdering, og hvilke dilemmaer reiser dette i kulturpolitikken?

 

Samtale mellom:

 • Olemic Thommessen, stortingspolitiker for Høyre
 • Kjersti Stenseng, statssekretær i Kulturdepartementet
 • Ordstyrer: Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør, Bergens Tidende

11.45

Pause

12.15

It's very difficult: on skepticism and value judgements. Notes from a curatorial perspective ved Artistic Director Carolyn Christov-Bakargiev, dOCUMENTA (13).

 

Something appears to be meaningful and to have value when it concerns us. If many are concerned by it, it has – provisionally – more value. Furthermore, from a skeptical point of view, rather than an academic or dogmatic one, there are no absolute truths on which to base judgments of quality and consequently of value, although skeptics ("skepsis," σκέψις, means "search") continue to (re)search. Judgments of quality, truth and consequently value are precarious, but commitment (to put in common, to send with, to share), that is, the faculty of imagination dedicated to something without self-defensiveness, assumes the place of quality and suggests temporary worldliness, rather than pure relativism that voids knowledge production. dOCUMENTA (13) as a case study.

12.45

Rethinking Cultural Policy for the 21st Century ved Robert Palmer, kulturkonsulent og tidl. direktør for demokratisk styring, kultur og mangfold i Europarådet.

 

Significant global and national influences are forcing governments, arts councils and cultural organisations across Europe to re-consider how cultural policy-making linking to cultural creation, production and distribution should be encouraged and financed. The impact of economic restructuring, austerity measures and the changing role of government are one set of powerful factors. Other dominant factors include the impact of digitalization and new technologies, and the development of new cultural consumption patterns, especially within a new generation of cultural consumers.  In many countries, profound social issues resulting from increased migration, unemployment and changing demographics are calling into question the ability of current cultural policies to address many current global challenges. Questions are also being asked about the contemporary role of traditional cultural institutions in this climate of change, about the priorities for public financing, and about the need to alter processes of the governance of culture in the 21st century. Many governments and arts bodies are following broadly the same strategies and priorities that were developed over 50 years ago. Is now a time to re-consider a shift of paradigm and processes? What forms might these take? How should one react to traditionalists and those with vested interests who resist change?  Where should the impetus and leadership for change come from? What are the implications of not changing rapidly enough?

Se presentasjon (PDF)

13.15

Lunsj

14.15

Det mangfoldige skjønnet

 

Betydelig makt er knyttet til utøvelse av kunstnerisk og kulturfaglig skjønn i kultursektoren, men hvor fortrolige er vi med begrepet skjønn? Skjønnsutøvelsen rommer både tvil og skråsikkerhet, og den rører ved både demokratiske og udemokratiske sider ved norsk kulturliv. På hvilke andre samfunnsområder møter vi det mektige og mangfoldige skjønnet? Og hvilke grenser gjelder der? Har kulturfeltet noe å lære?

 

Deltakere:

 • Cathrine Grøndahl, jurist og lyriker

 • Siri Gullestad, psykolog

 • Kadafi Zaman, journalist

 • Ordstyrer: Sigurd Sandmo, Bymuseet i Bergen

15.15

Pause med enkel servering

15.45

Kunstnerisk innslag

 

Rådets time 

 

Rådet diskuterer hvordan rådskollegiet og fagutvalgene utøver sitt skjønn. Hvordan bedømmer de kunstnerisk kvalitet? Legges bare kunstneriske, eller også politiske holdninger og verdier til grunn? Hvordan opplever de presset mellom kunstnerisk skjønn på feltets premisser og politisk skjønn med hensyn til politikere og departement? Hvilke dilemmaer oppstår i arbeidet de gjør?

 

 • Innledning ved Yngve Slettholm

 • Ordstyrer: Kristian Meisingset, kulturredaktør, Minerva.

 • Kommentarer fra salen

 • Avrunding ved direktør Anne Aasheim

 

Ro – Uro
Fremføring av Maja Ratkjes verk ved Det norske jentekor. Dirigent Anne Karin Sundal-Ask.

17.45

Konferanseprogrammet avsluttes.

18.00

Busstransport til Astrup Fearnley Museet.

18.30 

Mottakelse og enkel servering i Astrup Fearnley Museet, mottagelsen varer frem til 20:30