Årskonferanser

Årskonferansen 2013

Årskonferansen 2013 har fått tittelen Enn om Dovre faller, kultur, demokrati og medborgerskap

Bergen 13. og 14. november 2013

Kulturrådets årskonferanse

Kulturrådets årskonferanse 2013 står mellom to store markeringer som tematiserer demokrati: Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet 2014. I konferansen ønsker vi derfor å se nærmere på forholdet mellom kunst, kultur og demokrati. Hvordan kan kulturinstitusjoner og kunstnere arbeide for å styrke den demokratiske dialogen? Og kan man alltid forvente at de gjør det? Hvordan konkretiseres dette i kulturpolitikken, og hvordan kan kunstnere samtidig ivareta sin individuelle rett til å utvikle kunsten fremfor å tilslutte seg politiske mål?