Årskonferanser

Årskonferansen 2015

Årskonferansen

Historisk kart over Harstad

I jubileumsåret arrangerer Kulturrådet årskonferansen i Harstad. Her kan du utforske Harstads historie ved hjelp av data fra offentlige databaser, satt sammen av Kultur- og naturreise til ett kart. Bli kjent med Harstad!