Årskonferanser

Årskonferansen 2017

Oaivemozit/galskap/madness, 2013 av Máret Ánne Sara.

Årskonferansen 2017

Samisk vrede

Er det samiske anerkjent som en del av den nasjonale fortellingen? Hvor kommer det sterke politiske engasjementet i samisk kunst fra?Kulturrådet og Sametinget inviterer til en inspirerende dag med samisk kunst og kultur på dagsorden under årskonferansen 2017. Velkommen til Det Norske Teatret 9. november.

Les mer