Årskonferanser

Årskonferansen 2017

årskonferansen 2017

Internasjonale perspektiver på samisk kunst

Joar Nangos installasjon European Everything (2017) på documenta 14 i Athen, støttet av Kulturrådet. Foto: Kulturrådet

Joar Nangos installasjon European Everything (2017) på documenta 14 i Athen, støttet av Kulturrådet. Foto: Kulturrådet

Samisk kunst formidles over hele verden. På årskonferansen møtes kunstnere som jobber internasjonalt for å snakke om hvordan kunst påvirker det globale fellesskapet og de utfordringene som berører alle i dagens verden.

Samisk kunst er ettertraktet utenfor Norden. Samisk film har fått oppmerksomhet på internasjonale arenaer og senest i år har det vært stort internasjonalt fokus på samisk billedkunst på den store documenta14-utstillingen i Athen og Kassel. Tendensen og interessen synes også å omfatte andre urfolks kunst, kultur, virkelighet og kunnskap. Hva er grunnen til dette? Bidrar den samiske kunsten til å sette på dagsorden prekære politiske spørsmål som berører et større globalt fellesskap, så som forvaltning av naturressurser, kommersialiseringens konsekvenser, migrasjon og forflytning?

Katya García-Antón, direktør for OCA, innleder til temaet. Office for Contemporary Art Norway (OCA) har i 2017 hatt et særlig fokus på urfolks kunst og kunnskap. OCAs innsats bidro til at seks samiske kunstnere ble presentert på kunstmønstringen documenta14 i Athen og Kassel i år. Gjennom året har de tatt initiativ til viktige faglige diskusjoner og kunnskapsutveksling nasjonalt og internasjonalt. Senest i oktober var OCA medvirkende til en gjenåpning av bolig og studio-fasiliteter i Mási og etableringen av en ny internasjonal residensordning for urfolkskunstnere.

Deretter stiller kunstnerne til panelsamtale. Alle har på hver sin måte utforsket det samiske i en større global sammenheng.

  • Siri Hermansen, billedkunstner
  • Kathrine Nedrejord, forfatter
  • Sara Marielle Gaup Beaska, joiker
  • Nils Gaup, filmskaper

Samtaleleder: Maria Utsi, rådsmedlem og direktør for Festspillene i Nord-Norge

Kulturrådets årskonferanse strømmes direkte 9. november på kulturrådet.no

Se fullstendig program her.


Bakgrunnsbilde: Konferansetittelen og kamuflasjemønsteret er lånt fra verket «Samisk vrede» av den samiske kunstneren Carola Grahn.