Internasjonalt

Internasjonalt

Aktuelt

Det kulturelle verdensbildet sett fra Malta

Direktør Kristin Danielsen klar for første dag av verdensmøtet i organisasjonen for verdens kulturråd på Malta. Foto: Kulturrådet

Direktør Kristin Danielsen klar for første dag av verdensmøtet i organisasjonen for verdens kulturråd på Malta. Foto: Kulturrådet

Hvilke utfordringer deler den norske kunst- og kulturbransjen med land som Mongolia og Namibia? Hvordan er det å jobbe med kulturforvaltning et sted der kulturell infrastruktur har brutt sammen? Kulturelt lederskap i en brytningstid var tema da organisasjonen for verdens kulturråd, IFACCA, inviterte til møte på Malta.

- Å møte andre kulturråd setter vårt arbeid inn i en større kontekst. IFACCA er en inspirerende møteplass for oss som jobber med forvaltning av kulturmidler og utvikling av kulturpolitikk. Verdensmøtet oppfordrer til et felles løft for å synliggjøre verdien av kultur, uansett hvor i verden du er, sier Kulturrådets direktør Kristin Danielsen, som deltok for første gang.

IFACCAs verdensmøte gir anledninger for å møte søsterorganisasjoner fra andre deler av verden. Her møtes Kulturrådet og amerikanske National Endowment for the Arts i Valletta. NEA og Kulturrådet er jevngamle, begge etablert i 1965. Fra venstre: Guiomar Ochoa (NEA), Brit Holtebekk (Kulturrådet), Kristin Danielsen (direktør, Kulturrådet), Jane Chu (direktør NEA), Michael Orlove (NEA). Foto: NEA

Over 350 delegater fra 87 land møttes i Valletta for IFACCAs syvende verdensmøte 19. – 21. oktober. Delegatene kom til et land med en kultursektor på vei opp. Store investeringer er gjort i restaurering av tradisjonsrike slott og kulturminner, også med bidrag fra EØS-midlene. En stolt kulturminister Owen Bonnici åpnet konferansen med mottakelse på det nylig opprustede Fort St. Elmo, et militærfort bygget i 1417. Bonnici kunne fortelle at fra 2017 vil 1,5 % av statsbudsjettet gå til kulturprosjekter. I tillegg skal Valletta være europeisk kulturhovedstad i 2018. Slik er ikke virkeligheten for de fleste deltakerne på konferansen.

Flyktninger bærer verdifull kulturkompetanse

Oussama Rifahi er leder for Arab Fund for Arts and Culture, som dekker 18 land over hele den arabiske verden og er basert i Libanon. Rifahi var invitert til å snakke om konferansens hovedtema – kulturelt lederskap ved et veiskille. – Dette er ikke en relevant problemstilling for den arabiske verden. Vi er på en «highway to hell», utbrøt Rifahi, og pekte på hvordan den vestlige verden stenger flyktninger ute, samtidig som interessen og omsetningen av syrisk kunst øker. Flyktninger og innvandrere bringer med seg fornyelse i kunstlivet, og arabiske kunstnere mye å tilføre vestlige kunstnere, uttrykte Rifahi tydelig.

Besøk nettsidene til det arabiske kulturfondet.

Arn Chorn-Pond var en av hovedtalerne under IFACCAs verdensmøte i 2016. Foto: Kulturrådet

Arn Chorn-Pond gjorde dypt inntrykk på konferansedeltagerne med sin historie om barndommen sin under Røde Khmers styre i Kambodsja. Etter å ha flyktet til USA vendte han tilbake som voksen, og driver i dag Cambodia Living Arts, som reintroduserer kambodsjanske tradisjonsuttrykk til en ny generasjon som vokser opp i et land der mange kulturuttrykk har blitt slettet fra folkeminnet. – Det er slik jeg tar igjen, jeg bringer musikken tilbake til barna av Røde Khmer.

Besøk nettsidene til Cambodian Living Arts.

Både landsbytradisjoner og funksjonshemminger kan by på utfordringer

Når kulturarbeidere fra hele verden møtes, deles det mange erfaringer om hvordan virkemiddelsystemenene fungerer. Leder for India Foundation for the Arts, Arundhati Ghosh, fortalte om hvordan de nådde ut til tradisjonsbærere av kulturuttrykk på den indiske landsbygda. – Vi måtte rett og slett besøke dem. Deres verdensbilde er helt ulikt vårt, og vi måtte derfor tilpasse vår søknadsprosess til deres behov, sa Ghosh. Å sikre videreføring av tradisjonsuttrykk der utøverne ikke har erfaring med moderne teknologi eller forvaltningssystemer, stiller store krav til de offentlige aktørene, hvor ansvaret for videreføringen ligger.

Besøk nettsidene til det indiske fondet for kultur.

Verket Sue in the Blue av Sue Austin er et av prosjektene som er støttet av Unlimited. Foto: Norman Lomax www.wearefreewheeling.org.uk

Arts Council England er en av initiativtagerne til programmet Unlimited, en egen satsing for funksjonshemmede kunstnere. Unlimited arbeider for å heve omdømmet og øke mulighetene for kunstnere med funksjonshemminger. Direktør for Unlimited, Jo Verrent, fortalte om ambisjonene om å endre oppfattelsen av funksjonshemmede kunstnere og nå nye publikumsgrupper. Programmet gir også midler til internasjonalt samarbeid, også med Norge. 

Besøk nettsidene til Unlimited.

Fire på verdensmøtet for IFACCA

Professor Felipe M. De Leon, Jr. Leder for NCCA, Den nasjonale kommisjonen for kultur og kunst på Filippinene

Felipe M. De Leon, Jr. Foto: Kulturrådet

Styresmaktene forstår ikke hva kultur egentlig handler om. Kultur er grunnlaget for nasjonsbygging. De betrakter det som underholdning, ikke som noe som har verdi for nasjonal stolthet og for samfunnsmessige formål, som likestilling for marginaliserte folk. Kultur er viktig for bærekraftig utvikling, for eksempel gjennom kreativ næring. Vi har delvis skyld i dette, det er ikke gjort noen undersøkelser av slike virkninger av kultur på Filippinene. Den nye regjeringen har vist større interesse for kultur, for første gang er kultur med i utviklingsplanen for de neste 25 år. Det er jeg fornøyd med. Jeg er inne i mitt siste år av min andre periode som leder, det har vært en utfordrende oppgave, men siden jeg ble gjenvalgt kan jeg vel ikke ha fått så mange fiender!

IFACCA er det eneste stedet kulturråd kan dele hva de gjør med likesinnede. Det er viktig for å forbedre forvaltningen nasjonalt og ikke minst for å finne måter å overbevise sine myndigheter om at kunst er viktig. Mange som arbeider i kulturdepartementene er byråkrater uten kunstfaglig kompetanse.

Besøk nettsidene til NCCA.

Gantuya Badamgarav, direktør for MCASA, Mongolian Contemporary Art Support Association

Gantuya Badamgarav. Foto: Kulturrådet

Folket forstår ikke samtidskunst i Mongolia, og det er ingen offentlige midler til kunst og kultur. Vi jobber med å utvikle kompetansen hos kunstnere og kulturarbeidere bl.a. gjennom galleridrift og utvekslingsprogrammer. Jeg var ansvarlig for Mongolias bidrag til Veneziabiennalen 2015. Det var første gang Mongolia deltok på biennalen. I Mongolia er kunsten på et overlevelsesnivå. Vi er ikke i posisjon til å bidra i stor skala, men ved å møte andre med de samme utfordringene kan vi hjelpe hverandre.

Besøk MCASA på Facebook.

Les mer om den mongolske paviljongen på Veneziabiennalen.

Adrian Chipindi, direktør for National Arts Council of Zambia

I Zambia er ikke sivilsamfunnet godt nok etablert og mobiliseringen for kultursektoren er mangelfull i næringslivet. De kan skape jobbene vi ikke har. Kunstnere og kulturarbeidere har begrensede utdannelsesmuligheter i Zambia, men vi ser at det er enormt mye talent og vilje i de tradisjonsbaserte kunstuttrykkene, og det er økende interesse for kunst og kultur i samfunnet. Vi har folkets støtte i vårt arbeid. Vi arbeider for at kunst skal bli en større del av turisters besøk til Zambia og samarbeider med myndighetene for turisme om bl.a. festivaler. En del av det arbeidet er å få kunstnerne til også å bli interessert i hva turistene vil ha.

IFACCA-møtet gir oss muligheten til å lære fra andre metoder enn de vi selv har prøvd ut. Vi har også mye å lære av prinsippene og ideene som kommer frem her. Men for oss er det viktigste på en konferanse som denne å styrke vår region. Dette er et møtepunkt for de afrikanske kulturetatene til å styrke samarbeidet innen Afrika, og i de møtene som foregår ser vi at vi deler mange utfordringer. De globale regionene har ulike utfordringer. For Europa er det kanskje immigrasjon, men for oss er det åpenhet og samarbeid som er de viktigste utfordringene å løse.

Besøk kulturrådet i Zambia på Facebook.

Adrian Chipindi og Patrick Sam på IFACCA-konferansen i Valletta. Foto: Kulturrådet

Patrick Sam, leder for Namibia Arts Council

Strategien vår er at hvis vi ønsker noe vi aldri har hatt, må vi gjøre ting vi aldri har gjort. Så vi jobber på flere nivåer.

Jeg kommer fra en utviklingsbakgrunn og er i ferd med å finne ut av kulturbransjen. Jeg ser at maktforholdene som eksisterer ellers i samfunnet også når inn til kunst og kultur. Vi jobber med en studie av verdien av kunst og kultur i Namibia, mye for å legitimere arbeidet til kulturrådet. Mange land i vår region har tradisjonsuttrykk som hovedfokus, men vi er opptatt av å endre oppfattelsen av hva som er viktig med kunst og kultur.

En av de viktigste oppgavene våre er å sikre åpenhet og ansvarliggjøring. Tidligere har mye penger blitt stjålet fra kulturrådet i Namibia. Nå må vi bidra til økt mobilitet, og økt rikdom i uttrykksformer og muligheter. Det er mye fokus på hvordan ulikhet kompliserer. Som afrikanere lever vi med mangfold. Vi har mange språk og folkegrupper og har mye å bidra med i globaliseringsdiskusjonen ved å legge til kontekst.

IFACCA fungerer godt som møtested. Spørsmålet er om plattformen er effektiv, det er et stort rom for forbedring og mange muligheter i det globale fellesskapet vi har her.

Besøk kulturrådet i Namibia på Facebook.

Om IFACCA

International Federation of Arts Councils og Culture Agencies (IFACCA) ble dannet i 2000 og er et verdensomspennende nettverk som skal fremme god praksis i kunst- og kulturpolitisk utvikling, kunstfinansiering, publikumsutvikling og offentlig tilgang til kunst og kultur. IFACCA har i dag medlemmer fra over 70 land, Norsk kulturråd har vært med siden starten. Sekretariatet holder til i Sydney, Australia. IFACCA avholder jevnlig regionale møter og verdensmøter. Norsk kulturråd var vertskap for det europeiske møtet i 2015, i 2017 arrangeres det europeiske møtet i Århus i Danmark. Neste verdensmøte arrangeres i 2019 i Malaysia.

Les mer på IFACCAs nettside.


blog comments powered by Disqus