Internasjonalt

Internasjonalt

Aktuelt

Konferanse om kultur og integrering i Norden

Leo Ajkic og Deeyah Khan bidrar i programmet på konferansen <i>Kulturens rolle i migrasjonens tidsalder</i> 28. mars på Cosmopolite i Oslo. Foto Leo Ajkic: Ole Marius Fosen / Foto Deeyah Khan: Geir Dokken

Leo Ajkic og Deeyah Khan bidrar i programmet på konferansen Kulturens rolle i migrasjonens tidsalder 28. mars på Cosmopolite i Oslo. Foto Leo Ajkic: Ole Marius Fosen / Foto Deeyah Khan: Geir Dokken

Leo Ajkic leder dagen og Deeyah Khan er blant dem som deler sine erfaringer når Kulturrådet inviterer til konferansen Kulturens rolle i migrasjonens tidsalder 28. mars.

Konferansen er startskuddet for det nordiske prosjektet Kulturlivets og frivillighetens rolle i integrering og inkludering, som ledes av Kulturrådet. Prosjektet vil løpe over tre år, og er en del av Norges hovedsatsinger i forbindelse med at vi har formannskapet i Nordisk ministerråd.

Målet med konferansen er å vise hvordan kulturen kan bidra til å skape tilhørighet i det flerkulturelle Norden. Konferansen er gratis og åpen for alle.

Leo Ajkic leder dagen

Programleder i NRK Leo Ajkic skal lede konferansen, og vil bidra med både erfaring og nye perspektiver på integrering gjennom dagen. I tillegg har vi fått med oss filmskaper, aktivist og musikkprodusent Deeyah Khan, som vil samtale med direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen. Khan har vært spesielt opptatt av kunstneres ytringsfrihet og er blant annet utnevnt til goodwill-ambassadør for UNESCO for sin innsats for å fremme kunstneres ytringsfrihet og kreativitet.
I tillegg til Ajkic og Khan møter vi en rekke bidragsytere fra hele Norden som deler erfaringer og kunnskap om temaet.

Rikholdig program

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og statssekretær i Utenriksdepartementet, Elsbeth Tronstad vil fortelle om regjeringens mål med prosjektet, og tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors Trygve Nordby vil ha en samtale med lederen for Kulturanalys Norden i Sverige Karolina Windell der de snakker om hvordan migrasjonen til Norden påvirker nordisk kulturliv.

Fra Finland kommer danser og koreograf Sonya Lindfors som vil fortelle om sine erfaringer med kulturlivet i Finland. På programmet er også andre som har flyttet til Norden, som vil snakke om sine opplevelser i møte med det nordiske kulturlivet.

Kunstgreb i det boligsociale i Danmark og Biblo Tøyen i Norge er to eksempler på prosjekter som har tatt integrering på alvor og kan vise til gode resultater. De får vi vite mer om på konferansen.

I tillegg til kunnskap og erfaringsutveksling byr konferansen på kunstneriske innslag. Ramy Essam er fribymusiker i Malmø og var en viktig stemme under frihetsvåren i Egypt 2011, der hans sang Ihral ble en kjempehit. Den er blitt kåret av Time Out til verdens tredje viktigste verdensendrende sang. Poet, forteller og spoken-word artist Jeaninne M Lukusa er poet bidrar også med en opptreden.

 Et svært viktig prosjekt

Konferansen vil være med på å identifisere utfordringer som kan brukes i planleggingen av de konkrete aktivitetene i prosjektet.

– Vi har tro på at prosjektet kan bidra til et kulturliv som er mer proaktivt når det gjelder inkludering, sier direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen.

– Kulturlivet og frivilligheten gjør allerede i dag mye godt arbeid med integrering og inkludering over hele Norden. Tematikken er ikke ny, og det har vært gjennomført flere prosjekter som har hatt som mål å samle inn og dele beste praksis. Etter innspill fra feltet ønsker vi med dette prosjektet å bringe beste praksis et steg videre og inspirere til handling, sier Danielsen.

There will be translation services from Scandinavian to English at the conference.

Les mer om prosjektet her


blog comments powered by Disqus