Internasjonalt

Internasjonalt

Aktuelt

Søk støtte til norsk-islandsk kultursamarbeid

LOUD - jentenes bandleir fikk støtte fra norsk-islandsk kultursamarbeid i 2016 for utveksling med den islandske rockeleiren Stelpur Rokka. Foto: Sofie Søndervik Sæther

LOUD - jentenes bandleir fikk støtte fra norsk-islandsk kultursamarbeid i 2016 for utveksling med den islandske rockeleiren Stelpur Rokka. Foto: Sofie Søndervik Sæther

Kulturrådet lyser ut midler til norske og islandske kulturaktører for samarbeidsprosjekter som bidrar til et mangfoldig kultursamarbeid og gir varige kontakter mellom kunstnere, kulturarbeidere og kulturinstitusjoner på tvers av Norskehavet.

Hensikten med støtteordningen er å bidra til et mangfoldig kultursamarbeid mellom Norge og Island. Kunstnere, kulturarbeidere, kulturinstitusjoner og -organisasjoner i de to landene kan søke. Tiltak som tar sikte på å gi resultater i form av kontakter mellom personer, organisasjoner og institusjoner også etter at det konkrete prosjektet er gjennomført, vil bli prioritert. Prosjektene skal ha relevans for begge land og være organisert som et samarbeid der aktører i begge land bidrar med innhold og/eller i gjennomføringen. 

Ordningen for norsk-islandsk kultursamarbeid har søknadsfrist 15. desember.

Les hele utlysningen for norsk-islandsk kultursamarbeid og søk støtte.

Prosjektene som støttes skal representere et mangfold av kunstneriske uttrykk og kulturfaglige disipliner, både historiske og samtidsrettede tiltak skal ivaretas.

Eksempler på prosjekter som har mottatt støtte fra ordningen:

Rimur & Saumur

To trioer fra Norge/Island/Sverige og én islandsk forfatter fikk tildelt kr. 200.000 i 2016, til å lage et
konsertprosjekt som inneholder norsk og islandsk middelalder‐, folkemusikk og improvisasjoner, bundet sammen med resitasjoner og tekst av forfatter og kulturforsker Bergsveinn Birgisson.

Foreningen Snorres Venner

Foreningen Snorres Venner ble til under et møte mellom ledelsen i Snorrestofa og styret og Fagutvalget i Stiftelsen Bryggen i Bergen. Foranledningen var Stiftelsens besøk på Reykholt som et ledd i en fag- og studietur på Island i juni 2014. Snorrestofas ledelse gav uttrykk for at de har sterk interesse av å utvikle senteret både innen forskning og opplysning, men også på sikt å kunne skaffe tilveie midler til en utvidelse av virksomheten på Reykholt og realisering av et senter som skal vise Snorres gård og bosetting. Prosjektet ble støttet med 75.000.

Girls rock

Prosjektet «Girls Rock: educational music exchange between Norway and Iceland» er et samarbeid mellom den norske organisasjonen LOUD – jentenes bandleir Norge og Stelpur rokka! Iceland. Organisasjonene arrangerer musikkleire med fokus på jenter og transungdoms deltagelse i musikklivet. Gjennom prosjektet utveksler organisasjonene musikere og lærere som skal delta i det andre landets leir for å sikre kunnskapsoverføring og kompetanseheving rundt organisering av arrangementene, både administrativt og innholdsmessig. Prosjektet er støttet med 100 000 kr i 2016.

Se tidligere tildelinger for støtteordningen.

Norsk-islandsk kultursamarbeid

Den årlige avsetningen til norsk-islandsk kultursamarbeid ble opprettet i 1994 og bekjentgjort av kong Harald ved besøket på Island i forbindelse med 50-års jubileet for den islandske republikken. Midlene disponeres på bakgrunn av samråding mellom det islandske ministeriet for utdanning, forskning og kultur (Menntamálaráðuneytið) og Norsk kulturråd. Den årlige avsetningen er på ca. 1,5 mill. norske kroner.

Kontaktperson

Erling Haraldset
 


blog comments powered by Disqus