Internasjonalt

Internasjonalt

Aktuelt

Støtte til norsk-islandsk videokunstsamarbeid

Videoverk av Steina og Woody Vasulka.  Foto: Vasulka Chamber

Videoverk av Steina og Woody Vasulka. Foto: Vasulka Chamber

22 samarbeidsprosjekter mellom norske og islandske kulturaktører er tildelt midler fra støtteordningen for norsk-islandsk kultursamarbeid. Det største tilskuddet går til prosjektet Archiving for the future, et samarbeid mellom det islandske nasjonalgalleriet og Videokunstarkivet i Norge om å sikre islandsk videokunst for fremtiden.

Til sammen er det delt ut 1,5 millioner kroner til de 22 prosjektene, som spenner fra oppsetning av korverk til konferanser og storband-samarbeid.

Se alle tildelingene til norsk-islandsk kultursamarbeid.

Bevaring og formidling i samarbeid med norsk pilotprosjekt

"Archiving for the future" drives av Vasulka Chamber, som er det islandske nasjonalgalleriet senteret for elektronisk kunst. De er tildelt 200 000 kr for videreføring av arbeidene med å etablere et arkiv for videokunst etter mønster av og i samarbeid med Videokunstarkivet.

Prosjektet har som mål å bevare islandsk videokunst ved å samle, digitalisere og konservere kunstnerisk materiale, samt formidling av islandsk videokunst gjennom forskning og utstillinger. Vasulka Chamber initierte samarbeidet med Videokunstarkivet og PNEK - Produksjonsnettverk for elektronisk kunst i 2014.

Les mer om Vasulka Chamber.

Islandsk kulturminister Illugi Gunnarsson og Norges ambassadør til Island Cecilie Landsverk leverer tildelingen til videokunstarkivet til direktør for det islandske nasjonalgalleriet Halldór Björn Runólfsson og leder for Vasulka Chamber Kristin Scheving. Foto: Det islandske Nasjonalgalleriet –Listasafn Íslands

 

Videokunstarkivet er et treårig pilotprosjekt initiert og støttet av Kulturrådet, som drives av PNEK. Prosjektet startet opp i 2012 med mål om  å lage et arkiv og kompetansesenter for norsk videokunst. Teknisk hovedsamarbeidspartner er Norgesfilm, som også skal jobbe med Vasulka Chamber i prosjektfasen samarbeidet går inn i 2015.

Les mer om Videokunstarkivet.

Totalt fikk 22 samarbeidsprosjekter støtte i årets søknadsrunde, som hadde søknadsfrist 17. desember 2014.

NORSK-ISLANDSK KULTURSAMARBEID

Norsk-islandsk kultursamarbeid har søknadsfrist en gang i året, og søknadene vurderes av administrasjonen i Norsk kulturråd og Det islandske kulturministeriet. Målet med ordningen er å bidra til et mangfoldig kultursamarbeid mellom Norge og Island. Både norske og islandske aktører kan søke. Tiltak som får støtte skal ha relevans for begge land og helst gi avkastning i form av varige kontakter mellom kunstnere, kulturarbeidere eller forskere lenge etter at det konkrete prosjektet er gjennomført. Til sammen skal prosjektene representere et mangfold av kunstneriske uttrykk og kulturfaglige disipliner, og både historiske og samtidsrettede tiltak skal ivaretas.

Her kan du lese mer om ordningen.

 


blog comments powered by Disqus