Barn og unge

Barn og unge / støtteordninger

Målgruppen barn og unge er et prioritert satsingsområde i Norsk kulturfond. De fleste støtteordninger i fondet prioriterer derfor tiltak av høy kvalitet rettet mot barn og unge. Her finner du et utvalg av aktuelle ordninger. 

Formidling / gjestespill

Formidling / gjestespill

 

Norsk kulturfond - Tilskuddsordning for formidling av scenekunst.

Søknadsfrister

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Søknader og tildelinger >
arrangør­støtte

Arrangørstøtte musikk

 

Norsk kulturfond - Støtte til konsertarrangører innen alle musikksjangre.

Søknadsfrister

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Søknader og tildelinger >